Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Puławy > Studia I Stopnia- Administracja - Puławy - Lubelskie

Studia I Stopnia- Administracja

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Puławska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Administracja - W ciągu tygodnia - Puławy - Lubelskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ogólna charakterystyka studiów

  Studia na kierunku administracja prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W obu przypadkach trwają 6 semestrów. Ogólny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi dla studiów dziennych 1935 godzin, z czego 1025 godzin stanowią wykłady, a 910 godzin - ćwiczenia i seminaria. Wymiar zajęć dla studiów zaocznych to 1185 godzin, z czego 635 godzin przeznaczonych jest na wykłady, 550 godzin na ćwiczenia i seminaria. W trakcie studiów szczególną uwagę przywiązuje się do wiedzy i umiejętności w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego, podatkowego, finansowego i dewizowego oraz postępowania administracyjnego i cywilnego, a także ogólnej orientacji w przepisach prawnych i umiejętności formułowania umów.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent studiów zawodowych na kierunku administracja otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania różnymi strukturami - od przedsiębiorstw do instytucji  "non for profit" - w większości aspektów działania tych podmiotów - od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania strategicznego. Posiada również podstawowe umiejętności związane z finansami publicznymi i rachunkowością, a także w zakresie administracji ogólnej. Absolwenta charakteryzują również umiejętność wystąpień publicznych, tworzenia odpowiednich relacji między własną instytucją a otoczeniem, negocjacji a także posługiwania się językiem obcym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości. Zdobyte wykształcenie pozwala na efektywną pracę w przedsiębiorstwach, a także może być przydatne do pracy w rolnictwie, służbie zdrowia, służbach celnych oraz instytucjach świadczących usługi na rzecz współpracy transgranicznej i bankowości.

  Program studiów i kadra
  Integracja Polski z Unią Europejską wymaga wykształcenia kadr administracyjnych pracujących w nowych standardach - dopasowanych do standardów unijnych - na rzecz rozwoju Polski i Europy. Stąd też na kierunku administracja W Puławskiej Szkole Wyższej zatrudnia się bardzo dobrych specjalistów - praktyków wykładowców w dziedzinie prawa i administracji oraz realizuje się nowoczesny program studiów. W programie studiów główny nacisk kładzie się na dyscypliny wiążące się z działalnością administracji tj. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola administracji ale obejmuje swym zakresem również przedmioty o charakterze ogólnym tj. socjologia prawa, wstęp do prawoznawstwa oraz przedmioty wiążące się z poszczególnymi dziedzinami prawa tj. prawo konstytucyjne, podstawy prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawo pracy oraz prawo finansowe.

  Oferta programowa jest na bieżąco uaktualniana pod kątem zapotrzebowania rynku w kraju i w Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |