Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Lublin - Lubelskie - Cena studia w wsei - I1744

Home>Podyplomowe>Administracja-ogólne>Zaoczne>Lublin>Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Lublin - Lubelskie
 
Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Lublin - Lubelskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Audyt studia podyplomowe lublin
  • Audyt wewnętrzny lublin kursy
  • Audyt wewnętrzny studia podyplomowe lublin
  • Cena studia w wsei
  • Certyfikat audytora i kontrolera wewnętrznego wsap w łodzi
  • Studia podyplomowe audyt wewnętrzny lublin
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Lublin - Lubelskie Szczegóły
Cel:
* Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Audytu. * Nauczenie podstaw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej oraz podstaw zarządzania niezbędnych przy wykonywaniu audytu. * Przekazanie wiedzy o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, procesach planowania oraz wykonywania audytu, oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności. * Poznanie organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.
Profil słuchacza / Wymogi:
* Kadra kierownicza oraz pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym w administracji zespolonej, jak i nie zespolonej. * Pracownicy urzędów i jednostek utworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli. * Pracownicy kontroli komórek kontroli wewnętrznej wszystkich przedsiębiorstw i instytucji finansowych.Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Tutuł uzyskany:
Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland" * Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli, Audytu i Kontrolingu - zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ponoszą dodatkową opłatę.
Szczegółowe informacje:
Studia Podyplomowe: Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji

Organizatorzy studiów

    * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
    * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Organizacja zajęć
    * studia trwają 2 semestry
    * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w            siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
    * program obejmuje 210 godzin zajęć

Warunki ukończenia
    * aktywny udział w zajęciach
    * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
    * wniesienie wymaganej opłaty za studia

Ramowy program studiów
    * MODUŁ I. PODSTAWY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I                    GOSPODARCZEJ
    * MODUŁ II. KONTROLA WEWNĘTRZNA
    * MODUŁ III. AUDYT WEWNĘTRZNY
    * MODUŁ IV. FINANSE PUBLICZNE
    * MODUŁ V. ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO
    * MODUŁ VI. SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI AUDYTORSKIEJ
    * MODUŁ VII. NADUŻYCIA I OSZUSTWA W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ I GOSPODARCZEJ
    * Egzamin wewnętrzny

Program studiów uwzględnia wymagania stawiane audytorom, przez obowiązujące prawo, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie skutecznego zapobiegania zagrożeniom, nadużyciom i oszustwom, wzmacniania bezpieczeństwa działań organizacji poprzez szybkie i skuteczne generowanie właściwej informacji.

Korzyści dla absolwentów

Studia przygotowują do zawodu audytora i kontrolera wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i gospodarce.

Inne informacje związane z Podyplomowe i Administracja-ogólne: