Home > Podyplomowe > Administracja-ogólne > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Nadzór, Kontrola i audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  * Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Audytu. * Nauczenie podstaw z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej oraz podstaw zarządzania niezbędnych przy wykonywaniu audytu. * Przekazanie wiedzy o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, procesach planowania oraz wykonywania audytu, oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności. * Poznanie organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  * Kadra kierownicza oraz pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym w administracji zespolonej, jak i nie zespolonej. * Pracownicy urzędów i jednostek utworzonych przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli. * Pracownicy kontroli komórek kontroli wewnętrznej wszystkich przedsiębiorstw i instytucji finansowych.Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland" * Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli, Audytu i Kontrolingu - zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ponoszą dodatkową opłatę.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Nadzór, Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w            siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 210 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * MODUŁ I. PODSTAWY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I                    GOSPODARCZEJ
      * MODUŁ II. KONTROLA WEWNĘTRZNA
      * MODUŁ III. AUDYT WEWNĘTRZNY
      * MODUŁ IV. FINANSE PUBLICZNE
      * MODUŁ V. ELEMENTY ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO
      * MODUŁ VI. SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI AUDYTORSKIEJ
      * MODUŁ VII. NADUŻYCIA I OSZUSTWA W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ I GOSPODARCZEJ
      * Egzamin wewnętrzny

  Program studiów uwzględnia wymagania stawiane audytorom, przez obowiązujące prawo, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie skutecznego zapobiegania zagrożeniom, nadużyciom i oszustwom, wzmacniania bezpieczeństwa działań organizacji poprzez szybkie i skuteczne generowanie właściwej informacji.

  Korzyści dla absolwentów

  Studia przygotowują do zawodu audytora i kontrolera wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i gospodarce.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |