Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Zamość > Administracja gospodarcza - Zamość - Lubelskie

Administracja gospodarcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja gospodarcza - Zaoczne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych rodzajów prawa oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.
 • Szczegółowe informacje

  Studenci poznają polski system prawny (prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo celne i prawo administracyjne).

  Otrzymują wiedzę dotyczącą prawa socjalnego i ochrony praw człowieka w UE, europejskiego prawa gospodarczego, zarządzania projektami i finansami europejskimi, prawa celnego oraz prawa Wspólnot Europejskich. Na studiach stacjonarnych mają możliwość uczenia się równocześnie dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ponadto studenci poznają zasady polityki strukturalnej UE, ustrojów państw UE, europejskiego prawa gospodarczego.

  Otrzymują wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, poznają zagadnienia z prawa handlowego,postępowania rejestrowego, prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa ubezpieczeniowego i antymonopolowego.

  W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zatrudnia na kierunku administracja specjalistów z innych krajów europejskich. Dzięki temu studentom przekazywana jest najnowsza wiedza przedmiotowa, skonfrontowana ze współczesnymi trendami naukowymi w tej dziedzinie w innych krajach Europy. Wśród specjalistów na tym kierunku są również profesorowie: Władysław Ćwik (historia państwa i prawa), Artur Kuś (prawo administracyjne), Leszek Leszczyński (europejski system praw człowieka, komparatystyka prawnicza, prawo instytucji UE, teoria i filozofia prawa, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego), Roman Tokarczyk (etyka i filozofia prawa, historia doktryn polityczno - prawnych) oraz Maciej Kierek (prawo administracyjne).

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |