Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Información

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu jest:

    - stworzenie w regionie zamojskim silnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego,
    - przygotowanie kadr do wykonywania zadań menedżerskich, pedagogicznych, terapeutycznych  oraz usługowych w warunkach współczesnej, zintegrowanej  gospodarki,
    - pełnienie roli kulturotwórczej, animatora przedsiębiorczości i działalności społecznej, integrującego środowiska gospodarcze i inicjującego przedsięwzięcia proeuropejskie,
    - dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w zakresie kształcenia kadr i świadczenia usług.


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to placówka w pełni autonomiczna o charakterze non-profit, działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Idea ustanowienia w Zamościu szkoły wyższej o profilu ekonomiczno-informatycznym i administracyjnym zrodziła się w środowisku rzeszowskim. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu założyły: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. Utworzenie w Zamościu nowej uczelni nastąpiło w odpowiedzi na wymagania lokalnego rynku. W szczególności - w związku z zainteresowaniem zamojskiej młodzieży studiami o charakterze ekonomicznym, informatycznym i administracyjnym.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |