Home > Kursy i Szkolenia > Informatyka > Zaoczne > Zamość > ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Zamość - Lubelskie

ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Zaoczne - Zamość - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Moduły

  Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych należy zdać 7 egzaminów-testów. Kolejność przystępowania do egzaminów jest dowolna. Pełne informacje o wymaganiach do zaliczenia poszczególnych modułów zawiera Sylabus. Skrócony zakres materiału poszczególnych modułów wygląda następująco:
  Podstawy technik informatycznych

  Od kandydata wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej (TI). Kandydat powinien posiadać wiedzę na temat budowy komputera klasy PC, znać i prawidłowo interpretować pojęcia hardware i software, rozumieć podstawowe pojęcia TI jak dane i ich reprezentacja w pamięci komputera, program komputerowy. Kandydat powinien ponadto znać zastosowania oprogramowania użytkowego w codziennej pracy oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych. Wymagana jest znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera a także znaczenie czynników zewnętrznych wiążących się z użytkowaniem sprzętu komputerowego. Kandydat powinien posiadać także podstawową wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z użytkowaniem komputera.
  Użytkowanie komputerów

  Od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien posiadać umiejętność ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych, skorzystania z funkcji pomocy i znać zasady postępowania w przypadku zawieszenia działania programu. Kandydat powinien posiadać wprawę w efektywnym korzystaniu z pulpitu, posługiwaniu się ikonami i oknami. Kandydat powinien także umieć zarządzać plikami, folderami (katalogami) i znać sposoby kopiowania, przenoszenia i usuwania plików oraz katalogów a także umieć kompresować i zdekompresować pliki. Wymagana jest także wiedza w zakresie ochrony antywirusowej i umiejętności wykorzystania oprogramowania antywirusowego. Kandydat powinien umieć wykorzystać prosty edytor tekstu oraz wykonać zadanie drukowania korzystając z funkcji systemu operacyjnego.
  Przetwarzanie tekstów

  Od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji). Kandydat powinien umieć kopiować i przenosić fragmenty tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami. Kandydat powinien ponadto posiadać umiejętność stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik, a także powinien umieć tworzyć korespondencję seryjną.
  Arkusze kalkulacyjne

  Od kandydata wymaga się zrozumienia pojęcia „arkusz kalkulacyjny” i wykazania umiejętności użycia programu arkusza kalkulacyjnego. Zdający powinien zrozumieć i umieć wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania. Zdający powinien także umieć tworzyć standardowe formuły matematyczne i logiczne, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Kandydat powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami tworzenia i formatowania wykresów.
  Bazy danych

  Od kandydata wymaga się zrozumienia podstawowych zasad tworzenia i wykorzystania baz danych oraz zaprezentowania umiejętności posługiwania się programem do obsługi baz danych. Zdający powinien umieć tworzyć i modyfikować tabele, zapytania, formularze, raporty w postaci gotowej do rozpowszechniania. Kandydat musi umieć także budować relacje między tabelami, wybierać i przetwarzać informacje zawarte w bazie, używając zapytań i funkcji sortowania dostępnych w programie.
  Grafika menedżerska i prezentacyjna

  Od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących zadań: tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania. Kandydat powinien umieć kopiować i przenosić tekst, obrazy, rysunki i wykresy w obrębie danej prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami. Zdający powinien także posiadać umiejętność wykonywania zadań związanych z edycją obrazów, wykresów i rysunków, a także stosowania różnych efektów przejść pomiędzy slajdami.
  Usługi w sieciach informatycznych

  Moduł ten jest podzielony na dwie części. Pierwsza część – Informacja – wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu i znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa z tym związanych. Zdający ponadto powinien umieć wykonać zadania polegające na wyszukiwaniu informacji w sieci WWW stosując przeglądarkę stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania. Zdający powinien umieć tworzyć zakładki do strony WWW, drukować strony WWW i rezultaty wyszukiwań. Moduł ten wymaga umiejętności nawigowania po stronach WWW w sieci. W części drugiej Komunikacja – wymagana jest znajomość podstawowych zasad i terminów związanych z pocztą elektroniczną (email) wraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, które wiążą się ze stosowaniem poczty elektronicznej. Zdający powinien posiadać umiejętność wykorzystania oprogramowania do wysyłania i przyjmowania poczty elektronicznej oraz dołączania plików do listów elektronicznych. Zdający powinien posiadać umiejętność zarządzania folderami w programach pocztowych.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |