Home > Podyplomowe > Edukacja w Biznesie > Zaoczne > Zamość > Projekt: Z gospodarki do edukacji - Zamość - Lubelskie

Projekt: Z gospodarki do edukacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Projekt: Z gospodarki do edukacji - Zaoczne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem ogólnym projektu jest podwyższenie jakości oświaty poprzez utworzenie kierunku studiów podyplomowych dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także umożliwiającego przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji. Cele szczegółowe projektu to: przygotowanie osób czynnych zawodowo i absolwentów legitymujących się dyplomem szkoły wyższej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych, utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych umożliwiającego uzyskanie uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych, zwiększenie kompetencji językowych beneficjentów, uzyskanie przez uczestników projektu uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Bezpłatne
  W projekcie przewidziano realizację następujących zadań:

       rekrutacja,
       przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń z następujących przedmiotów kształcenia pedagogicznego (psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa, przedmioty uzupełniające - emisja głosu i autokreacja) - łącznie 330 godzin lekcyjnych w edycji na grupę; wykłady w grupach 60 - osobowych ćwiczenia w grupach średnio 30 - osobowych,
       praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin,
       zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnej: przeprowadzenie laboratoriów w wymiarze 50 godzin lekcyjnych w edycji na grupę w grupach średnio 15- osobowych,
       zajęcia z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych:  łącznie 50 godzin lekcyjnych w edycji na grupę; wykłady w grupach 60 – osobowych, ćwiczenia w grupach średnio 30 - osobowych,
       moduł językowy: łącznie 80 godzin w edycji na grupę liczebność grup średnio 10 osób.
       promocja projektu.

Inne informacje związane z Edukacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |