Home > Podyplomowe > Biznes > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość dla nauczycieli - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość dla nauczycieli - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Przedsiębiorczość dla nauczycieli - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości.Studia przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz pracowników innych instytucji posiadających przygotowanie pedagogiczne, ubiegających się o zdobycie kwalifikacji do nauczania przedsiębiorczości.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Przedsiębiorczość dla Nauczycieli

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 350 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów
      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów
      * Podstawy ekonomii.
      * Podstawy organizacji i zarządzania.
      * Relacje międzyludzkie w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.
      * Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
      * Projektowanie dydaktyczne.
      * Metodyka nauczania przedsiębiorczości na poszczególnych poziomach edukacyjnych.
      * Seminarium dyplomowe.

  Korzyści dla absolwentów
  Absolwenci Studiów Podyplomowych "Przedsiębiorczość" uzyskują kwalifikacje do nauczenia przedmiotu "Przedsiębiorczość" we wszystkich typach szkół.

Inne informacje związane z Biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |