Home > Podyplomowe > Bezpieczeństwo Publiczne > Zaoczne > Zamość > Edukacja dla bezpieczeństwa - Zamość - Lubelskie

Edukacja dla bezpieczeństwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Edukacja dla bezpieczeństwa - Zaoczne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy studiów do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu ”Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", Woluntariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej, Żołnierze zawodowi, a także żołnierze rezerwy, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej planujący podjęcie pracy w szkole jako nauczyciele przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", Pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów
  1. Historia i podstawy wychowania obronnego
  2. Edukacja dla bezpieczeństwa
  3. Podstawy dydaktyki i dydaktyki obronnej (wojskowej)
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i psychologii edukacji
  5. Podstawy teorii bezpieczeństwa
  6. System i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego
  7. Polityka i strategia bezpieczeństwa
  8. Prawo humanitarne i prawne podstawy obrony cywilnej oraz ochrony dóbr kultury
  9. Terroryzm polityczny i terror kryminalny
  10. Psychologia sytuacji kryzysowych
  11. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
  12. Metodyka nauczania przedmiotu
  13. Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  14. Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
  15. Gra decyzyjna
  16. Study tour historyczno - geograficzne - miejsca pamięci narodowej
  17. Filozofia bezpieczeństwa
  18. Fundamentalizm muzułmański
  19. Bezpieczeństwo kulturowe Polski

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |