Home > Podyplomowe > Służba Bezpieczeństwa > Zaoczne > Radom > Studia Podyplomowe- Administracja Służb Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Radom - Mazowieckie

Studia Podyplomowe- Administracja Służb Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe- Administracja Służb Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  W czasie studiów, studenci poznają zasady i przepisy regulujące działania policji, służb i straży odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Zapoznają się z zagadnieniami bezpieczeństwa państwa i obywateli, obronności państwa, w tym współpracy z NATO. Studenci zdobędą wiedzę na temat działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zapoznają się z problemem przestępczości zorganizowanej, poznają prawo penitencjarne. Dzięki wprowadzeniu do programu elementów socjologii i psychologii społecznej, absolwenci jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny będą wyposażone w umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji, negocjacji i mediacji
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia na kierunku Administracja Służb Porządku Publicznego adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zatrudnionych w jednostkach administracji specjalnej oraz osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy w jednostkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Szczegółowe informacje

  Program studiów na kierunku Administracja służb porządku publicznego, został opracowany z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami).

  1.      Prawne i administracyjne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  2.      Regulacje konstytucyjne dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem sposobu podziału zadań i kompetencji w tym zakresie oraz zasad ich wykonywania.

  3.      Prawo karne, karne skarbowe, karne wykonawcze.

  4.      Prawo zatrudnienia służb mundurowych.

  5.      Struktura administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, z uwzględnieniem powiązań organizacyjnych i problematyki dostosowania struktury do wykonywania zadań.

  6.      Administracja w zakresie obrony narodowej i obrony cywilnej, z uwzględnieniem funkcjonowania wojskowych organów porządkowych i Żandarmerii Wojskowej.

  7.      Organizacja i funkcjonowanie służb specjalnych, z uwzględnieniem podziału zadań i kompetencji między nimi oraz nadzoru nad ich działalnością.

  8.      Ochrona granicy państwowej oraz organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cudzoziemców w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  9.      Organizacja i funkcjonowanie Policji, w tym nadzór nad działalnością straży gminnych.

  10.  Ochrona przeciwpożarowa i Państwowa Straż Pożarna . Funkcjonowanie systemu ratownictwa i instytucji państwa w stanach kryzysowych.

  11.  Wykorzystanie osiągnięć kryminologii i kryminalistyki w bezpieczeństwie publicznym.

  12.  Stany nadzwyczajne, z uwzględnieniem działalności administracji publicznej w tych stanach.

  13.  Specjalistyczne formacje wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym – w sferze interesów gospodarczych państwa.

  14.  Ochrona osób i mienia, usługi detektywistyczne oraz bezpieczeństwo imprez masowych, w tym – zasady wykonywania działalności gospodarczej w tych obszarach, funkcjonowanie wywiadowni gospodarczych.

  15.  Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.

  16.  Broń, amunicja i materiały wybuchowe, administracyjno-prawne regulacje dotyczące ich wytwarzania, nabywania i używania.

  17.  Etyka zawodowa pracownika służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.     

   

Inne informacje związane z Służba Bezpieczeństwa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |