Home > Podyplomowe > Służba Bezpieczeństwa > Zaoczne > Warszawa > Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm - Warszawa - Mazowieckie

Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych w specjalności Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Specjalność ta adresowana jest głównie do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i innych jednostek MON i MSW i A do zadań których należy ujawnianie, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw. Ponadto studia te skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji w zakresie zadań których jest organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, będących skutkiem działań przestępczych lub ataków terrorystycznych.
 • Szczegółowe informacje
  I semestr

  Semestr zaczyna się sesją integracyjną.

  Na pierwszym semestrze studiów podyplomowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - analiza i synteza systemowa,
      - polityka bezpieczeństwa,
      - środowisko bezpieczeństwa,
      - strategia bezpieczeństwa,
      - psychologiczne aspekty bezpieczeństwa,
      - socjologiczne aspekty bezpieczeństwa,
      - prawne aspekty bezpieczeństwa,
      - profilaktyka bezpieczeństwa: edukacja, wywiad i kontrwywiad,
      - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.

  II semestr

  Na drugim semestrze studiów podyplomowych, w ramach przedmiotów obowiązkowych poruszane są takie zagadnienia jak:

      - przestępczość zorganizowana i terroryzm,
      - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe,
      - przestępczość kryminalna,
      - współczesny terroryzm,
      - terror kryminalny.

  oraz szereg zagadnień do wyboru a wśród nich min:

      - zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej,
      - przestępczość w sektorze paliw,
      - korupcja,
      - cyberprzestępczość,
      - działania antyterrorystyczne.

Inne informacje związane z Służba Bezpieczeństwa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |