Home > Podyplomowe > Służba Bezpieczeństwa > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe:Bezpieczeństwo narodowe - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe:Bezpieczeństwo narodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe:Bezpieczeństwo narodowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przekazują wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym. Pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu strategii bezpieczeństwa, a także praktyczne doświadczenia zarządzania i negocjacji w sytuacjach kryzysowych. Program studiów zawiera wielowymiarowy zestaw zadań, ćwiczeń praktycznych oraz testów połączony z obserwacją i zapisem video.

  Każdy uczestnik otrzymuje obszerne materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do pracy własnej w przerwach między zajęciami oraz materiały, które stanowią pomoc w realizacji zadań zawodowych. W procesie szkolenia wykorzystywane są nowoczesne metody aktywnego uczenia takie jak gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne, filmy szkoleniowe, case study, etc.

  Studium jest kierowane do kierowników zespołów zadaniowych, liderów i specjalistów pragnących podnosić swoje umiejętności z zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Program przygotowuje do planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć obronnych i zarządzania kryzysowego. Wprowadza w specjalistyczną tematykę bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznego w sposób interdyscyplinarny.
  Program nauczania

      - Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
      - Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
      - Współczesne konflikty międzynarodowe
      - Bezpieczeństwo w UE
      - Bezpieczeństwo publiczne
      - Prewencja bezpieczeństwa publicznego
      - Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
      - Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego
      - Rola służb specjalnych
      - Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa
      - Zarządzanie kryzysowe
      - Polityka bezpieczeństwa RP
      - Polityka bezpieczeństwa wybranych państw
      - Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
      - Negocjacje międzynarodowe
      - Metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa
      - Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
      - Podstawy przeciwdziałania terroryzmowi
      - Strategia bezpieczeństwa
      - System bezpieczeństwa narodowego
      - Warsztaty z zarządzania bezpieczeństwem państwa


Inne informacje związane z Służba Bezpieczeństwa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |