Home > Studia I Stopnia > Służba Bezpieczeństwa > Warszawa > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  licencjackie: stacjonarne – 3 lata (6 semestrów), niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Absolwent studiów będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Pozna podstawy prawne regulujące obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym a także nabędzie wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami jednostkowymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń.

  Wybrane przedmioty

  • Wybrane zagadnienia logistyki i finansów publicznych
  • Prawo karne (materialne i procesowe)
  • Nowoczesne systemy łączności
  • Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
  • System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Wybrane zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
  • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
  • Taktyka i techniki samoobrony
  Przykładowe obszary zatrudnienia:
  Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów wyższych drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnym kierunku (np. Administracja).

Inne informacje związane z Służba Bezpieczeństwa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |