Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Administracja Europejska - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Administracja Europejska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Europejska - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Administracja Europejska” posiadają szeroką i nowoczesną wiedzę pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce, Europie i na świecie zmianami społecznymi i gospodarczymi. W warunkach integracji europejskiej, dynamicznych zmian technologicznych i procesowych będą przygotowani do pracy w agendach administracji europejskiej. Ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowywania projektów przedsięwzięć gospodarczych związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków europejskich, zarządzania projektami oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian w sektorze publicznym zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy adekwatnie do przepisów obowiązujących w administracji europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja Europejska

  Przedmioty rzedmioty kształcenia ogólnego

         
  Wstęp do prawoznawstwa

  Historia administracji
      
  Ustrój państwowy (prawo konstytucyjne)

  Nauka o demokracji

  Nauka o polityce
      
  Socjologia ogólna

  Wychowanie fizyczne

  języki obce

      
  Przedmioty podstawowe


  Ekonomia
      
  Informatyka w administracji

  Rachunkowość finansowa

  Geografia gospodarcza
      
  Podstawy statystyki
      
  Podstawy zarządzania

  Zarządzanie zasobami ludzkimi
      
  Nauka administracji
      
  Finanse publiczne
      
  Bankowość
      
  Negocjacje i komunikacja
      
  Public Relations
      

  Przedmioty kierunkowe


  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawo administracyjne

  Prawo publiczne gospodarcze

  Prawo finansowe

  Prawo handlowe

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      
  Prawo cywilne

  Podatki i zobowiązania podatkowe

  Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

  Zamówienia publiczne

  Prawo urzędnicze

  Postępowanie administracyjne
      
  Postępowanie cywilne
      
  Postępowanie egzekucyjne
      
  Umowy gospodarcze
      
  Ustrój organów ochrony prawnej
      
      
  Przedmioty specjalnościowe

  Zarządzanie projektami europejskimi

  Instytucje i prawo wspólnot europejskich

  Polityka regionalna Polski i UE

  Europejski system praw człowieka
      
  Międzynarodowa współpraca regionów

  Organizacje międzynarodowe i współpraca międzynarodowa
      
  Proces decyzyjny w Unii Europejskiej
      
  Prawo żywnościowe i prawo rolne w Unii Europejskiej
      
  Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |