Home > Studia I Stopnia > Psychologia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Psychologia w Zarządzaniu - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Psychologia w Zarządzaniu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Psychologia w Zarządzaniu - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Jest to unikalna w skali kraju specjalność kształcenia adresowana do tych wszystkich, którzy śledząc współczesne trendy w gospodarce i na rynku rozumieją, że największym bogactwem każdej firmy jest jej personel. W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Zarządzanie / studia licencjackie 3 letnie

  Specjalność: Psychologia w Zarządzaniu

  Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga łączenia wiedzy zarządczej z ekonomią czyli nowoczesną wiedzą o rynku. Kierunek Zarządzanie kształci specjalistów zdolnych do pełnienia funkcji kierowniczych i organizacyjnych w różnorodnych podmiotach życia gospodarczego.

  Program studiów, odpowiadający standardom uczelni krajowych i zagranicznych, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki, do których należą:

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: socjologia, język obcy, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, nauka o organizacji, prawo, podstawy zarządzania, finanse, etyka w biznesie, ochrona własności intelektualnej.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i marketingu, ich celem jest przekazanie najnowszych rozwiązań i wiedzy niezbędnej do samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem: zachowania organizacyjne, rachunkowość finansowa, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, marketing, informatyka w zarządzaniu, finanse przedsiębiorstw.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy renomowanych uczelni wrocławskich, psychologowie oraz specjaliści z zakresu organizacji i zarządzania z dużą praktyką i doświadczeniem. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 3 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia umożliwia odbycie praktyk zawodowych w ramach współpracy z największymi pracodawcami regionu, m.in. KGHM Polska Miedz SA, Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PHP Mercus Sp. z o.o., PKO Bank Polski, a także jednostkami samorządowymi - Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, Starostwem Powiatowy w Lubinie.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębi Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą magisterskie studia uzupełniające w ramach kierunku Zarządzanie lub pokrewnych. Najbliższymi uczelniami, która prowadzi uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie jest Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski.


  Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z psychologii zarządzania, których celem nauczania jest przygotowanie studenta do samodzielnego podejmowania decyzji, używania niestandardowych metod i tworzenia narzędzi diagnozy społeczno-ekonomicznej organizacji. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: wprowadzenie do psychologii, trening umiejętności interpersonalnych, psychologia zarządzania, wybrane metody poznawania ludzi, psychologia społeczna, analiza pracy, dobór i ocena pracowników, rozwój zawodowy, techniki motywowania, doradztwo personalne, patologia stosunków interpersonalnych w organizacjach, negocjacje-rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianami, trening asertywności, grupowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podstawy prawa pracy, techniki studiowania, klimat i kultura organizacyjna.

  Absolwenci specjalności Psychologia w Zarządzaniu będą przygotowani do podjęcia obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach, szczególnie jako kadra kierownicza średniego szczebla w organizacjach produkcyjnych, handlowych, usługowych i doradczych, jako konsultanci w firmach doradztwa personalnego, organizacyjnego lub ekonomicznego oraz wszędzie tam gdzie istotne są kompetencje interpersonalne.

Inne informacje związane z Psychologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |