Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne - Socjoterapia - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne - Socjoterapia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne - Socjoterapia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, profilaktyki uzależnień, psychologii małych grup oraz doskonalenie umiejętności z zakresu nawiązywania kontaktów i budowania więzi interpersonalnych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych, planowania i organizacji pracy w grupie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnicy * nauczyciele, wychowawcy pracujący w szkołach, internatach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach, * psychologowie * pedagodzy * pracownicy socjalni, * pielęgniarkiWarunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe (3 semestry) Kwalifikacyjne: Socjoterapia

  Warunki ukończenia

      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * opracowanie i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci lub            młodzieży
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć

      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od                9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 270 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów

      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów

      * Blok zajęć teoretyczno -metodycznych
      * Trening interpersonalny
      * Trening interpsychiczny
      * Trening umiejętności pomagania
      * Warsztat pracy z klientem indywidualnym
      * Warsztat pracy z rodziną
      * Warsztat pracy z grupą
      * Spotkania superwizyjne
      * Samodzielne prowadzenie grupy

  Korzyści dla absolwentów

  Ukończenie Studiów Podyplomowych "Socjoterapia" pozwala uzyskać kwalifikacje do prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |