Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 11 grudnia 2002 r. (DSW-3-4003-1245/WB/02) nadał naszej uczelni uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia w specjalności socjologia społeczności lokalnych i regionalnych. Studia licencjackie w ww. specjalności trwają 6 semestrów. Przez dalsze 15 tygodni studenci odbywają praktyki zawodowe. Kształcenie odbywać się będzie w ramach studiów dziennych i zaocznych.
 • Praktyki
  15 tygodni praktyk
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  kierunek: Socjologia     
  specjalność: Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych   

  1     Elementy filozofii                         
  2     Logika i ogólna metodologia nauk
  3     Elementy ekonomii                      
  4     Informatyka i warsztaty komputerowe                        
  5     Język obcy                       
  6     Wychowanie fizyczne                       
  7     Wstęp do socjologii
  8     Antropologia kulturowa                     
  9     Historia myśli socjologicznej
  10     Filozofia społeczna                        
  11     Współczesne teorie socjologiczne                         
  12     Metody badań socjologicznych                       
  13     Metody statystyczne w socjologii                        
  14     Socjologia - mikrostruktury                    
  15     Socjologia - makrostruktury                         
  16     Psychologia społeczna                        
  17     Współczesne społeczeństwo polskie
  18     Etyka                       
  19     Demografia społeczna                          
  20     Katolicka nauka społeczna
                        


  specjalizacja:
     
  Samorząd terytorialny   
   

  21     Historia samorządu w Polsce                        
  22     Teoria samorządu                       
  23     Polityka regionalna i lokalna                        
  24     Socjologia obszarów miejskich                         
  25     Socjologia obszarów wiejskich
  26     Prawne aspekty funkcjon. samorządu terytor. i roln.                     
  27     Gospodarka i finanse samorządu lokalnego                          
  28     Polityka zagosp. przestrz. i ochr. krajobrazu miast                         
  29     Ochrona środowiska przyrodniczego wsi                         
  30     Konstrukcja strategii rozwoju lokal. i regional.                        
  31     Samorząd terytorialny w Europie                          
  32     Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej                        
  33     Modele samorządu teryterialnego                          
  34     Historia doktryn społeczno - gospodarczych                       
  35     Seminarium licencjackie                       
  36     Przedmioty do wyboru *                        


  specjalizacja:    
  Kulturalno - Oświatowa   


  21     Socjologia kultury
  22     Etnografia                          
  23     Edukacja kulturalna                        
  24     Komunikacja międzyosobowa                        
  25     Teoria i środki komunikowania społecznego
  26     Edukacja dorosłych                       
  27     Instytucje kulturalno - oświatowe                          
  28     Podstawy prawne funkcjon. instyt. kult.- oświat.                        
  29     Finansowanie i marketing działań kult.- oświat.                        
  30     Zarządzanie placówką kulturalno - oświatową                         
  31     Kultura organizacji                      
  32     Ewaluacja i monit.programów społecznych                       
  33     Organizowanie i prowadzenie grup zainteresowa
  34     Animacja społ. - kult. jako metoda edukacji                          
  35     Promocja kultury lokalnej i regionalnej                       
  36     Organizacje pozarządowe i wolontariat                        
  37     Sztuka dialogu i negocjacji                          
  38     Seminarium licencjackie                      
  39     Przedmioty do wyboru *

  *
  Przedmioty do wyboru dla obu specjalizacji:
  Badania rynku (wykł. / ćw)
  Polityka kulturalna w regionie i społecz. lokalnej (wykł.)
  Public Relations (wykł.)
  Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury (wykł.)
  Polityka społeczna (wykł.)
  Umiejętność publicznego występowania (wykł. / ćw)
  Społeczeństwo informacyjne (wykł.)
  Samorząd terytorialny w polskiej i europejskiej myśli społ. i politycznej (wykł.)
  Wprowadzenie do prawa administracyjnego (wykł.)
  Opinia Publiczna (wykł.)

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |