Home > Podyplomowe > Socjologia > e-learning > Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe (trzysemestralne) - e-learning

Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe (trzysemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe (trzysemestralne) - Online

 • Cele
  1. Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;  2. Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;  3. Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;  4. Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;  5. Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;  6. Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);  7. Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;  8. Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;  9. Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;  10. Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia te są skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) w szczególności preferowani są absolwenci takich kierunków studiów jak: psychologia, pedagogika, socjologia i przygotowują do pełnienia funkcji i zadań:  * doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych,  * doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia,  * doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego,  * doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy.
 • Szczegółowe informacje
  Metody kształcenia
  Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

  Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

  Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

  Program kształcenia
  Wykaz przedmiotów realizowanych na trzysemestralnych studiach podyplomowych przez Internet:

  Wykaz wszystkich przedmiotów:

  1. Struktura doradztwa zawodowego
      w Polsce i za granicą   
  2. Biomedyczne podstawy rozwoju
      i wychowanie zdrowotne    
  3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego    
  4. Wybrane problemy psychologii
      komunikacji i zarządzania personelem    
  5. Zawodoznawstwo    
  6. Socjologia edukacji i moralności   
  7. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych    
  8. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych    
  9. Psychologia rozwoju człowieka                
  10. Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne
        i zawodowe dla dzieci i młodzieży                
  11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym                
  12. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego                
  13. Informatyka-komputerowy system
        wspomagania doradcy zawodowego                
  14. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki
        doradztwa zawodowego                
  15. Komunikacja interpersonalna,
        charakterologia i autoprezentacja
       (Psychologia komunikacji)               
  16. Planowanie kariery zawodowej                                
  17. Umiejętności diagnostyczne                                 
  18. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe                            
  19. Badania - diagnoza indywidualna                                 
  20. Praktyka doradcza                                
  21. Staż doradczy                                 

  Harmonogram zajęć

  PÓŁSEMESTR I
  PRZEDMIOTY
     1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą
     2. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
     3. Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
     4. Zawodoznawstwo

  PÓŁSEMESTR II
  PRZEDMIOTY
     1. Socjologia edukacji i moralności
     2. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
     3. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
     4. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego

  PÓŁSEMESTR III
  PRZEDMIOTY
     1. Psychologia rozwoju człowieka
     2. Poradnictwo zawodowe i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
     3. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
     4. Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego

  PÓŁSEMESTR IV
  PRZEDMIOTY
     1. Informatyka - komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
     2. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego
     3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja (Psychologia komunikacji)

  PÓŁSEMESTR V
  PRZEDMIOTY
     1. Planowanie kariery zawodowej
     2. Umiejętności diagnostyczne
     3. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe

  PÓŁSEMESTR VI
  PRZEDMIOTY
     1. Badania - diagnoza indywidualna
     2. Praktyka doradcza
     3. Staż doradczy

  Warunki ukończenia:
  • udział w zajęciach w formie elektronicznej
  • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
  • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |