Home > Podyplomowe > Socjologia > Dzienne > Zamość > Socjologia instytucji penitencjarnych - Zamość - Lubelskie

Socjologia instytucji penitencjarnych - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Socjologia instytucji penitencjarnych - Dzienne - Zamość - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie studentów ze społeczno – kulturowymi i kryminologicznymi warunkami stosowania środków probacyjnych i karnych wobec osób naruszających normy prawne. W oparciu o tę wiedzę studenci powinni pogłębić umiejętności lub nauczyć się: korzystania z diagnoz, programowania i prowadzenia oddziaływań resocjalizujących - z uwzględnieniem warunków środowiskowych i ograniczeń psychologiczno - prawnych, projektować mikrosystemy resocjalizacji na bazie najnowszej teorii oraz doświadczeń polskich i europejskich, prowadzić pracę resocjalizacyjną i socjalną z osobami zwolnionymi z placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych. Ważnym celem tego studium jest także wspomaganie samodoskonalenia zawodowego jego uczestników.
 • Szczegółowe informacje
  Współczesne problemy socjologii
  Podstawy socjologii organizacji i zarządzania
  Komunikacja społeczna i negocjacje
  Patologie społeczne
  Profilaktyka społeczna
  Etyka służby penitencjarnej
  Przedmioty fakultatywne
  Seminarium dyplomowe
  Socjologia przestępczości w Polsce
  Resocjalizacja
  Polityka penitencjarna
  Polityka kryminalna
  Warsztat metodyki resocjalizacji
  Radzenie sobie ze stresem, złością, neutralizacja agresji
  Przedmioty fakultatywne
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |