Home > Podyplomowe > Socjologia > e-learning > Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży - studia podyplomowe (trzysemestralne) - e-learning

Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży - studia podyplomowe (trzysemestralne) - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży - studia podyplomowe (trzysemestralne) - Online

 • Cele
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie przedstawia propozycję studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii dzięki, którym słuchacz zostanie wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale w umiejętności praktyczne zdobyte podczas treningów i warsztatów. Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców zajęcia teoretyczne realizowane są przez Internet.

  Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Słuchacze otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy słuchacz podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny. Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem humanistycznym, pracowników ośrodków terapeutycznych, resocjalizacji, placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów szkolnych chcących zdobyć kwalifikacje, do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą posiadającymi problemy w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, do prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami, do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
 • Szczegółowe informacje

  Program kształcenia

  • Socjoterapia – wprowadzenie,
  • Psychologia rozwojowa,
  • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania,
  • Profilaktyka uzależnień,
  • Socjologia rodziny i wychowania,
  • Kierunki psychoterapii,
  • Psychopatologia i psychoterapia rodziny,
  • Relacje interpersonalne - trening,
  • Umiejętności wychowawcze – trening,
  • Asertywność – trening,
  • Twórczość – trening,
  • Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka,
  • Psychologia młodzieży,
  • Promocja zdrowia,
  • Radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacji – warsztaty,
  • Czas wolny dzieci i młodzieży,
  • Problemy i kwestie społeczne – wybrane zagadnienia,
  • Metodyka pracy z grupą (teoria i praktyka),
  • Psychologia społeczna,
  • Praktyka socjoterapeutyczna (w toku pracy)

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |