Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Lublin > Rozpoznawanie Lokalnych Problemów Migracji, Repatriacji i Uchodźstwa - Studia Podyplomowe - Lublin - Lubelskie

Rozpoznawanie Lokalnych Problemów Migracji, Repatriacji i Uchodźstwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rozpoznawanie Lokalnych Problemów Migracji, Repatriacji i Uchodźstwa - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 semestry, łącznie 210 godzin w tym:
  - 110 godzin zajęć teoretycznych (wykłady)
  - 100 godziny zajęć praktycznych (warsztaty, konwersatoria)
  Cały kurs obejmuje sesje organizowane przez dwa semestry na spotkaniach dwudniowych (sobota-niedziela) w godz. od 9.00 do 16.00. (lub dodanie zajęć w piątki po południu z ograniczeniem zajęć w niedzielę)
  Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach Instytutu Socjologii, przy ul. Langiewicza 6A.
  Wykład i ćwiczenia obejmują dwie jednostki dydaktyczne (1,5 godziny zegarowej), warsztaty blokowane są w pięciogodzinne zajęcia (po 45 minut godzina dydaktyczna).

  Opis studiów: Celem studiów podyplomowych jest rozpoznawanie i rozwiązywanie lokalnych problemów migracji, repatriacji i uchodźstwa jest kształcenie oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników administracji lokalnej, służb socjalnych, organizacji pozarządowych zainteresowanych polityką migracyjną kraju, rozpoznawaniem problemów lokalnych generowanych przez migrację zarobkową (emigrację i imigrację) na szczeblu lokalnym, budowaniem strategii rozwiązywania problemów zarówno rynku pracy jak też problemów socjalnych wynikających z wyjazdów za granicę rodziców (eurosieroctwo) oraz z rozwiązywania problemów społecznych (zatrudnienie, mieszkania, edukacji, ochrony zdrowia, procesów integracyjnych itp.) powodowanych przyjazdem do pracy obcokrajowców.
  Celem studiów jest też zwrócenie uwagi i uwrażliwienie uczestników na trudności, jakie są udziałem migrantów, kontekst i konsekwencje tych trudności ale także ukazanie problemów osób pracujących na ich rzecz.
  Słuchacze zdobędą wiedzę na tematy związane z migracją z uwzględnieniem między innymi takich dziedzin jak: prawo, ekonomia, demografia, procesy społeczne, zdrowie.
  Studia będą szansą tworzenia na poziomie samorządów terytorialnych kompetentnych zasobów kadrowych do rozwiązywania problemów generowanych przez emigracje i przez napływ cudzoziemców.

  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, głownie dla:
   - pracowników samorządów terytorialnych,
   - pracowników socjalnych
   - pedagogów szkolnych i nauczycieli 
   - organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych wolontariatem,
   - pracowników służb mundurowych - straży granicznej, urzędów celnych i policji
   - pracowników ochrony zdrowia z zakresu zdrowia publicznego.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |