Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe dla Doradców Zwodowych (kwalifikacyjne) - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe dla Doradców Zwodowych (kwalifikacyjne) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe dla Doradców Zwodowych (kwalifikacyjne) - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, placówkach oświatowych oraz urzędach pracy.Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz innych osób przygotowujących się do pełnienia funkcji doradcy zawodowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (lekarskich, pielęgniarskich, magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe dla Doradców Zwodowych (3 semestry, kwalifikacyjne)

  Metodyka

  Zajęcia na studiach prowadzone są metodami aktywnymi w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji panelowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * pozytywne zaliczenie egzaminu kocowego
      * zaliczenie praktyki i stażu zawodowego
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele raz bądź dwa razy w miesiącu w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * 352 godziny zajęć dydaktycznych
      * 100 godzin praktyki doradczej
      * 150 godzin stażu doradczego (organizowanego we własnym zakresie)

  Organizatorzy studiów
      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów
      * Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą
      * Biologiczno - medyczne podstawy doradztwa zawodowego
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Metody badawcze
      * Zawodoznawstwo
      * Doradztwo edukacyjne w systemie oświatowym
      * Doradztwo edukacyjne dla osób bezrobotnych i prowadzących kursy dla bezrobotnych
      * Doradztwo - teoria - praktyka
      * Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych
      * Umiejętności diagnostyczne
      * Metody podstawowe
      * Przystosowanie zawodowe
      * Umiejętności doradcy zawodowego w doradztwie grupowym
      * Normy zawodowe, etyczne i prawne
      * Seminarium dyplomowe
      * Praktyka doradcza
      * Staż doradczy

  Korzyści dla absolwentów
  Absolwenci Studiów Podyplomowych dla "Doradców zawodowych" uzyskują kwalifikacje doradcy zawodowego uprawniające do świadczenia usług w zakresie doradztwa zawodowego w Resorcie Pracy, Resorcie Edukacji Narodowej oraz w praktyce prywatnej i przedsiębiorstwach.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |