Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Resocjalizacja - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Resocjalizacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Resocjalizacja - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Jest to specjalność, w ramach której studenci poznają metody tworzenia projektów i programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczych i resocjalizacyjnych, a także w środowiskach lokalnych. Absolwenci tej specjalności zdobędą także umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z osobami społecznie nieprzystosowanymi zarówno z grup młodzieżowych, jak i dorosłych. W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Pedagogika / studia licencjackie 3 letnie

  Specjalność: Resocjalizacja

  W obecnie otaczającej nas rzeczywistości rośnie społeczne zapotrzebowanie na pedagogów - specjalistów zdolnych podjąć prace z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami sfer rozwoju czy z problemami emocjonalnymi, a także z osobami, które wymagają pomocy i opieki. Kształcenie i terapię mogą podjąć tylko doskonale przygotowani specjaliści - zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
  Program studiów, zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowoczesnymi tendencjami kształcenia, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki.

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: język obcy, filozofia, socjologia, technologie informacyjne, psychologia, ochrona własności intelektualnej, pojęcia i systemy pedagogiczne.

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu pedagogiki, ich celem jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy dotyczącej diagnozowania i rewalidacji osób chorych i posiadających deficyty parcjalne. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy naukowi renomowanych uczelni dolnośląskich, m.in. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 8 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami i umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą magisterskie studia uzupełniające w ramach kierunku Pedagogika.

  W ramach przedmiotów specjalnościowych omawiane są metody diagnozy i postępowania z osobami z deficytami społecznymi, należą do nich m.in.: komunikacja interpersonalna, psychologia niedostosowania społecznego, pedagogika resocjalizacyjna, metodyka wychowania resocjalizacyjnego, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia osobowości, prawne podstawy resocjalizacji, metody diagnozy psycho-pedagogicznej, podstawy psychiatrii, psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży, wybrane elementy kryminologii, psychologia zaburzeń, niedostosowanie społeczne i profilaktyka, nauczanie resocjalizujące, niedostosowanie społeczne i profilaktyka.

  Absolwenci specjalności Resocjalizacja będą przygotowani do pracy w poradniach wychowawczo-zawodowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, zakładach karnych, w policyjnych komórkach prewencji, ośrodkach interwencji kryzysowej, czy jako streetworkerzy.


Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |