Home > Szkoły - Polska > Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informacje

Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział Farmaceutyczny, a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku.
Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło wtedy 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe.

Dziś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów , dwudziestu pięciu instytutów oraz pięciu jednostek na prawach instytutu.

Wydziały UMCS
  • Wydział Artystyczny
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  • Wydział Chemii
  • Wydział Ekonomiczny
  • Wydział Filozofii i Socjologii
  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Politologii Wydział Prawa i Administracji
  • Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet, obok podstawowej formy nauczania, jaką są studia stacjonarne, od lat prowadzi studia zaoczne i od 1998 roku wieczorowe, umożliwiające przede wszystkim kształcenie ludzi pracujących zawodowo. W Uniwersytecie można również odbyć studia umożliwiające podwyższenie kwalifikacji, czyli studia podyplomowe bądź prowadzące do uzyskania stopni naukowych (studia doktoranckie). Ważnym zadaniem oraz obowiązkiem statutowym obok nauczania są badania naukowe. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w budynkach i pomieszczeniach uniwersyteckich rozrzuconych częściowo w centrum miasta, ale w zasadniczej części zgrupowanch w dzielnicy akademickiej Lublina. Ten campus Uniwersytetu powstający od 1946 roku, obejmuje, w otoczeniu drzew i zieleńców, gmachy licznych Wydziałów, Rektoratu, Biblioteki, domy studenckie ze stołówką, pomieszczenia Akademickiego Centrum Kultury zwane "Chatką Żaka", kompleks obiektów sportowych z halą i krytą pływalnią, domy mieszkalne dla pracowników naukowych oraz Domy Asystenta i Studenta Zaocznego. Centralny plac dzielnicy zdobi pomnik Marii Curie-Skłodowskiej autorstwa M.Koniecznego.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |