Home > Podyplomowe > Sztuka > Zaoczne > Lublin > Malarstwo - Studia Podyplomowe - Lublin - Lubelskie

Malarstwo - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Malarstwo - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizator: Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Karzimierzu Dolnym
  Instytut Sztuk Pięknych, WA UMCS w Lublinie
  Czas trwania: 2 semestry, łączna liczba godzin - 150 Opis Studiów: Wymagania stawiane kandydatom:

  Studia kierowane są do: -
  absolwentów studiów magisterskich w zakresie malarstwa, którzy pragną pogłębić swoje poszukiwania twórcze,
  -absolwentów innych kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz swoich umiejętności warsztatowych i kreacyjnych,
  -nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych, którzy są zainteresowani udoskonaleniem warsztatu malarskiego.
  -absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie malarstwa.

  Uzyskane umiejętności po ukończeniu studiów podyplomowych: Udoskonalenie warsztatowych malarskiego oraz rozwój zdolności kreacyjnych w obszarze malarstwa i rysunku. Zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu sztuki aktualnej (w tym nowych tendencji w malarstwie). Zrealizowanie spójnego zestawu prac malarskich, który może stać się początkiem do dalszych, indywidualnych poszukiwań w obszarze malarstwa, a także dającego możliwość zaistnienia w formie wystawy.

  Cele kształcenia: Studia podyplomowe mają na celu pogłębianie i udoskonalanie umiejętności i wiedzy z zakresu malarstwa i teorii wokółmalarskich. Celem jest też wypracowanie w czasie trwania kursu zestawu prac, które mogłyby stać się wstępem do aktywności twórczej na polu sztuki i stanowić ofertę wystawową dla galerii sztuki.

  Treści ogólne:
  Przedmioty z grupy treści ogólnych realizowane są w formie wykładów wzbogaconych o prezentacje wizualne. Mają na celu uzmysłowienie słuchaczom szerokiego kontekstu sztuki, w którym dziś funkcjonuje malarstwo, a także zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami malarstwa w Polsce i na świecie.

  Doktryny i strategie artystyczne
  Najważniejsze strategie i doktryny artystyczne w ujęciu historycznym
  i współczesnym.

  Aktualia sztuki
  Prezentacja i analiza dokumentacji najważniejszych aktualnych postaw
  w obszarze sztuk wizualnych.

  Najnowsze tendencje w malarstwie
  Prezentacja i analiza dzieł malarskich z ostatnich lat, artystów polskich i z innych krajów. Omówienie najważniejszych wystaw i „szkół malarskich” z końca XX
  i początku XXI w.

  Prawo autorskie
  Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej.

  Psychofizjologia widzenia
  Przedstawienie i omówienie złożoności i specyfiki widzenia w ujęciu psychofizjologii.

  Treści kierunkowe:
  Przedmioty z grupy treści kierunkowych realizowane są w formie zajęć laboratoryjnych (pracownianych). Koncentrują się na wydobyciu indywidualnych potencjałów twórczych poszczególnych słuchaczy. Zarówno w znaczeniu warsztatowym jak i mentalnym.

  Multimedia
  Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami cyfrowej obróbki obrazu fotograficznego i filmowego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania technik multimedialnych do działań malarskich.

  Rysunek projektowy
  Techniki rysunkowe jako medium wspomagające działania malarskie oraz jako autonomiczna forma wypowiedzi twórczej.
  Zadania są realizowane w oparciu o potencjał i zainteresowania poszczególnych słuchaczy.

  Kreacyjne studium pejzażu
  Zlokalizowanie studiów w Kazimierzu Dolnym prowokuje do zwrócenia uwagi na pejzaż jako wciąż niewyczerpane źródło inspiracji malarskich. Poszukiwanie indywidualnych sposobów interpretowania tego motywu.

  Malarstwo projektowe
  Kreacje malarskie oparte o indywidualne poszukiwania twórcze poszczególnych słuchaczy zmierzające do wypracowania autonomicznych postaw twórczych oraz do powstania zestawu prac mogących zafunkcjonować w formie indywidualnego pokazu każdego słuchacza.

Inne informacje związane z Sztuka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |