Home > Podyplomowe > Sztuka > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Wiedza o Kulturze - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Wiedza o Kulturze - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Wiedza o Kulturze - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia przedmiotu obowiązkowego w szkołach ponadgimnazjalnychWiedza o kulturze
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich - preferowani nauczyciele przedmiotów artystycznych i humanistycznych * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Wiedza o Kulturze

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów
      * napisanie pracy dyplomowej
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 3 semestry
      * zajęcia odbywają raz w miesiącu : piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00 w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 350 godzin zajęć

  Organizatorzy studiów
      * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Ramowy program studiów

      * Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze muzycznej i plastycznej.
      * Zarys wiedzy o historii kultury i sztuki.
      * Komunikowanie się poprzez sztukę.
      * Technologie multimedialne i informatyczne w nauczaniu wiedzy o kulturze.
      * Dziedzictwo kulturowe i kultura współczesna w regionie.
      * Prawne zasady ochrony dóbr ł sztuki.
      * Projektowanie dydaktyczne w zakresie wiedzy o kulturze.
      * Metodyczne aspekty nauczania wiedzy o kulturze.
      * Praktyki w instytucjach kultury.
      * Seminarium dyplomowe.

  Korzyści dla absolwentów
  Absolwenci Studiów Podyplomowych "Technologie informacyjne i informatyka" uzyskują kwalifikacje do nauczenia przedmiotu "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych.

Inne informacje związane z Sztuka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |