Home > Studia I Stopnia > Gospodarka Przestrzenna > Dzienne > Lublin > Gospodarka Przestrzenna - Studia Inżynierskie - Lublin - Lubelskie

Gospodarka Przestrzenna - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka Przestrzenna - Studia Inżynierskie - Dzienne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Są to studia pierwszego stopnia 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 4-letnie niestacjonarne inżynierskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, geografia.

  Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu: - ochrony, kształtowania i racjonalnej eksploatacji środowiska; - degradacji, rekultywacji i konserwacji gleb; - optymalizacji sposobu użytkowania środowiska w dostosowaniu do jego właściwości; - racjonalnej gospodarki odpadami; - gospodarki i zarządzania środowiskiem; - technicznych rozwiązań spełniających wymagania ludzi zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi; - roli prawa i działań administracyjnych w gospodarce środowiskiem.

  Absolwenci będą przygotowani do pracy jako specjaliści od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

  Absolwenci będą mieli mozliwość pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju rynku, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

  Oferujemy: - przyjazne warunki studiowania i inetresujące programy nauczania; - nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i stacje doświadczalne; - merytoryczną, fachową i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną; - możliwości rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych; - szeroką ofertę stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych i mieszkaniowych.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |