Gospodarka Przestrzenna - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka Przestrzenna - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia II stopnia*, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów inżynierskich lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Studia II stopnia mogą rozpocząć osoby, które zaliczyły łącznie 60% treści kształcenia podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna.

  Absolwent otrzymuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.
  Absolwent posiada kwalifikacje do opracowywania dokumentów planistycznych, konstruowania wizji rozwoju i strategii przekształcania jednostek przestrzennych, sporządzania programów podwyższania konkurencyjności jednostek administracyjnych oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, pracowniach projektowych, instytucjach, agencjach i firmach związanych z gospodarką przestrzenną, itp.

  Specjalność – gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
  Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent tej specjalności dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu znajomości rynków nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, katastru i powszechnej taksacji nieruchomości oraz korzystania z funduszy pomocowych i dopłat UE.

  Specjalność – planowanie terenów otwartych
  Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu ruralistyki, tzn. projektowania, kształtowania i zagospodarowania krajobrazu otwartego, czyli zarówno krajobrazu wiejskiego, jak też przedmieść i otwartych terenów wypoczynkowych.Specjalność – planowanie terenów otwartych
  Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu ruralistyki, tzn. projektowania, kształtowania i zagospodarowania krajobrazu otwartego, czyli zarówno krajobrazu wiejskiego, jak też przedmieść i otwartych terenów wypoczynkowych.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |