Home > Podyplomowe > Analiza i Kontrola > Zaoczne > Lublin > Analiza Danych - Studia Podyplomowe - Lublin - Lubelskie

Analiza Danych - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza Danych - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego.
  Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, głównie dla kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych oraz pracowników instytucji sektora publicznego, zajmujących się statystyką publiczną.
 • Szczegółowe informacje
  Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie), łącznie 260 godzin zajęć (92 godziny wykładów, 158 zajęć laboratoryjnych w pracowni komputerowej, 10 godzin seminarium on line)

  Program studiów: Program studiów obejmuje następujące przedmioty: statystyka opisowa i analiza badań społecznych, prawdopodobieństwo i rozkłady zmiennych losowych, estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji, weryfikacja hipotez parametrycznych i nieparametrycznych, analiza wariancji i kowariancji, badanie zależności pomiędzy dwiema cechami, regresja wielokrotna i analiza kanoniczna, szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy, metody analizy danych jakościowych: analiza log-liniowa, analiza korespondencji, statystyki bayesowskie i analiza decyzji, metody klasyfikacji danych: analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza składowych głównych i analiza czynnikowa, analiza przeżycia, sieci neuronowe, system SQL zarządzania bazą danych, seminarium statystyczne.

Inne informacje związane z Analiza i Kontrola

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |