Home > Studia I Stopnia > Mikrobiologia i Biotechnologia > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Biotechnologia - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Biotechnologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Biotechnologia - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Absolwent kierunku biotechnologia otrzyma szeroką wiedzę ogólna z zakresu nauk podstawowych: fizyki, biofizyki, chemii ogólnej, organicznej, analitycznej i fizycznej, matematyki, biologii z genetyką anatomii i fizjologii człowieka, farmakologii z toksykologią, dermatologii, podstawy endokrynologii, biologii komórki, mikrobiologii, biochemii, informatyki i statystyki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia stacjonarne/niestacjonarne O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku przekroczenia ilości miejsc (powyżej 10%), o przyjęciu decyduje pozycja na liście sporządzonej na podstawie sumy najwyższych ocen ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: Biologia, Chemia oraz język obcy. Na studiach zaocznych decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku kierunków studiów z fizjoterapii decyduje suma ocen z biologii, fizyki lub matematyki oraz języka obcego. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: * podanie, * świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych, (decyzją komisji rekrutacyjnej - z powodu możliwości przedłużenia się w tym roku procedury wydawania świadectw dojrzałości - warunkowo będą przyjmowane świadectwa ukończenia szkoły średniej) * zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie), * cztery podpisane fotografie o wymiarach 37x52 mm, * ksero dowodu osobistego.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Biotechnologia


  Z przedmiotów kierunkowych absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie: biologii molekularnej, enzymologii, inżynierii genetycznej, immunologii, kultur komórkowych i tkankowych, biotechnologii mikroorganizmów, roślin, farmaceutyczno – medycznej i kosmetologicznej, inżynierii bioprocesowej, aparatury i projektów biotechnologicznych oraz techniki biologii molekularnej stosowanych w biotechnologii. Ponadto w ramach specjalności biotechnologia kosmetologiczna studenci otrzymają podstawową wiedze w problematyce dotyczącej kosmetologii z takich przedmiotów jak: składniki i surowce kosmetyczne, sensoryka i substancje zapachowe, chemia kosmetyków, ich aktywność farmakologiczna i toksyczna, receptura i technologia kosmetyków, analiza chemiczna i ocena jakości kosmetyków. Absolwent posiadać będzie także wiedzę z zakresu higieny i organizacji pracy oraz z zakresu biotechnologii spożywczej.

  Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia w specjalności biotechnologia kosmetologiczna absolwent będzie przygotowany organizacyjnie, praktycznie i teoretycznie do pracy w biotechnologii zajmującej się produkcją kosmetyków, przy wykorzystaniu metod i technik z dziedziny: biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, materiałoznawstwa biotechnologicznego, inżynierii genetycznej współczesnych metod z biologii eksperymentalnej, zwłaszcza kultur komórkowych i tkankowych. Ponadto absolwenci mając dobre przygotowanie chemiczne i kosmetologiczne będą przygotowani do pracy w laboratoriach: analitycznych, badawczych, diagnostycznych i kontrolnych zajmujących się analizą chemiczną materiału biologicznego, zwłaszcza składników i surowców kosmetycznych, a szczególnie produktów kosmetycznych i ocena jakości.

  Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych pod względem praktyczno – teoretycznym, zwłaszcza w zakresie biotechnologii kosmetologicznej i technik laboratoryjnych przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy informatycznej i dobrej znajomości języka angielskiego szczególnie w specjalistycznym słownictwie zawodowym. Również absolwenci będą przygotowani do obsługi nie tylko aparatury typowo biotechnologicznej związanej bezpośrednio z kierunkiem i specjalnością studiów, ale również aparatury naukowo – badawczej i analitycznej jak: chromatografy cieczowe i gazowe, absorpcji atomowej itp.
  Absolwenci kierunku biotechnologia będą przygotowani tak, aby mogli kontynuować studia II stopnia (magisterskie).

Inne informacje związane z Mikrobiologia i Biotechnologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |