Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Rachunkowośc - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Rachunkowośc - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowośc - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Program studiów na specjalności "Rachunkowość" obejmuje kształcenie z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości banków i ubezpieczycieli oraz rachunkowości jednostek z sektora finansów publicznych. Absolwent uzyska wiedzę obejmującą współczesne problemy wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych, sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej. Pozna również systemy informatyczne wykorzystywane w rachunkowości. Będzie on specjalistą nowej generacji przygotowanym do samodzielnego wykonywania szeroko rozumianego zawodu księgowego, finansisty, analityka oraz audytora w zakresie rozwiązywania problemów decyzyjnych. Umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji finansowych zarówno o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym pozwolą na uzyskanie pracy na stanowiskach: samodzielnego księgowego, analityka finansowego, audytora wewnętrznego, głównego księgowego. Wiedza zdobyta w czasie studiów może być wykorzystana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku powinni złożyć następujące dokumenty: * podanie o przyjęcie (druk Uczelni, pobierz plik .pdf), * świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez szkołę średnią, * świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy tych, którzy zdali "nową maturę"), * odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich -dotyczy naboru na studia grugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), * dwa zdjęcia 35 x 47 mm (oraz zdjęcie w formie elektronicznej) * ksero dowodu osobistego, * książeczka wojskowa do okazania - dotyczy mężczyzn, * poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, wpisowego oraz pierwszej raty czesnego.
 • Tutuł uzyskany
  Student studiów zawodowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, napisaniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego otrzyma dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Ekonomia
  Specjalnośc: Rachunkowość

  Przedmioty ogólne


  Język obcy
  W-f
  Informatyka
  Socjologia
  Psychologia
  Historia gospodarcza
  Gospodarka a środowisko
  Ochrona własności intelektualnej
  Geografia ekonomiczna i polityczna
  Przedmioty podstawowe
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Prawo
  Podstawy zarządzania
  Rachunkowość
  MSG

  Przedmioty kierunkowe


  Finanse publiczne i rynki finansowe
  Polityka gospodarcza
  Polityka społeczna
  Analiza ekonomiczna
  Europejska integracja ekonomiczna
  Gospodarka regionalna
  Seminarium kursowe
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka

  Specjalność: RACHUNKOWOŚĆ

  Wykaz przedmiotów specjalnościowych
  Organizacja rachunkowości
  Rachunkowość przedsiębiorstw
  Rachunkowość banków i ubezpieczycieli
  Rachunkowość jednostek budżetowych
  Rachunkowość podatkowa
  Formy ewidencji w małych podmiotach
  Rachunek kosztów
  Sprawozdawczość i analiza finansowa
  Informatyczne systemy finansowo-księgowe
  Pośrednictwo finansowe
  Podejmowanie działalności gospodarczej
  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Finanse lokalne
  Finanse przedsiębiorstwa
  Bankowość komercyjna

  Absolwenci kierunku "Ekonomia" są przygotowani do osiągania kariery zawodowej, a głównie do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych; pracy w charakterze specjalisty z zakresu: finansów, bankowości, handlu zagranicznego; zakładania i prowadzenia własnych firm. Odnajdą się w takich zawodach jak: główny księgowy, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, itp.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |