Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Rachunkowość i System Podatkowy - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Rachunkowość i System Podatkowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowość i System Podatkowy - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w zakresie rachunkowości i podatków, umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych. Absolwent jest przygotowany do komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Racuhnkowość
  Specjalnośc: Rachunkowośc i System Podatkowy

  Sylwetka absolwenta


  Absolwent studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm działania gospodarki rynkowej; potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki występowania określonych zjawisk gospodarczych w skali makro- i mikroekonomicznej. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, posiada również umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych; potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Absolwent posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach różnych branż, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Przedmioty podstawowe


      * Język obcy
      * Wychowanie fizyczne
      * Socjologia
      * Filozofia
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Technologia informacyjna
      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Matematyka
      * Staytstyka
      * Ekonometria
      * Prawo
      * Finanse
      * Rachunkowość

  Przedmioty kierunkowe

      * Finanse przedsiębiorstwa
      * Rynki finansowe
      * Finanse publiczne
      * Bankowość
      * Ubezpieczenia
      * Rachunkowość finansowa
      * Analiza finansowa
      * Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
      * Metody pisania prac dyplomowych

  Przedmioty specjalnościowe

      * Komputerowe techniki w rachunkowości
      * Sprawozdawczość finansowa
      * Ordynacja podatkowa
      * Materialne prawo podatkowe
      * Studium wykonalności projektów inwestycyjnych
      * Indeksy statystyczne

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |