Studia Podyplomowe-Wybrane Problemy z Rachunkowości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Sopocka Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Wybrane Problemy z Rachunkowości - Zaoczne - Sopot - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów jest nabycie prze słuchaczy umiejętności oceny poprawności ujęcia bilansowego i podatkowego wybranych szczególnych problemów z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podmioty gospodarcze. Poza tym słuchacze poznają środowisko prawne europejskiego obszaru gospodarczego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Słuchaczami studiów mogą być osoby, które znają już podstawowe problemy związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych . Uczestnikami studiów mogą myć absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń. Kandydat na studia składa następujące dokumenty: * ankieta osobowa (formularz osobowy do odbioru w Biurze Promocji i Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej, dostępny też w Internecie), * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, * zdjęcie legitymacyjne, * dowód wpłaty "Wpisowego" na konto Sopockiej Szkoły Wyższej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe-Wybrane Problemy z Rachunkowości

  W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

     1. Podatek odroczony 12
     2. Kontrakty długoterminowe 12
     3. Instrumenty finansowe 16
     4. Udziały i akcje oraz dłużne papiery wartościowe 8
     5. Leasing 16
     6. Wycena transakcji w walutach obcych 8
     7. Rezerwy, aktywa jednostek, zobowiązania warunkowe 12
     8. Łączenie spółek 12
     9. Konsolidacja sprawozdań finansowych 16
    10. Systemy podatkowe krajów UE 16
    11. Elementy prawa cywilnego i gospodarczego 12
    12. Europejskie prawo gospodarcze 12
    13. Polski system podatkowy. Podatki obciążające koszty. Podatki i opłaty lokalne 12
    14. Prawo dewizowe 4
    15. Prawo celne 4
    16. Kontrola środków publicznych i europejskich 12
    17. Wybrane problemy z ordynacji podatkowej 12
    18. Etyka i psychologia pracy urzędnika państwowego 4

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |