Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Kwidzyn > Studia I Stopnia - Rachunkowośc i Zarządzaie Finansami - Kwidzyn - Pomorskie

Studia I Stopnia - Rachunkowośc i Zarządzaie Finansami - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowośc i Zarządzaie Finansami - Dzienne - Kwidzyn - Pomorskie

 • Cele
  Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych, a ponadto umiejętności: - zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych, - profesjonalnego doradztwa w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych, - doradztwa podatkowego dla instytucji i osób fizycznych,
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty: - wniosek (druk dostępny na stronie w formacie Word'a), - świadectwo maturalne (oryginał lub odpis) - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania, - oświadczenie w sprawie... (druk dostępny na stronie formacie Word'a), - dowód uiszczenia opłaty wpisowej, - 4 zdjęcia legitymacyjne, - kserokopia 1, 2 i 3 strony dowodu osobistego, - kserokopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarstwa pomostowego), - dyplom ukończenia szkoły medycznej (oryginał dyplomu, dot. pielęgniarstwa pomostowego)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

  - 6 semestrów
  - 2215 godzin zajęć 
  - 30 dni praktyki zawodowej

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata, poza bardzo dobrym przygotowaniem do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, znajdzie zatrudnienie w:
  - administracji publicznej
  - komórkach analiz, planowania i zarządzania przedsiębiorstw oraz
    organizacji gospodarczych
  - jednostkach budżetowych
  - biurach rachunkowych.  Przedmioty wykształcenia ogólnego
     
  Język angielski
     
  Język obcy II
     
  Człowiek a środowisko
     
  Geografia gospodarcza i polityczna Europy
     
  Podstawy socjologii
     
  Historia gospodarcza
     
  Wykład do wyboru I (filozofia/psychologia)
     

  Przedmioty podstawowe
     

  Makroekonomia
     
  Mikroekonomia
     
  Matematyka - podstawy z elementami algebry

  Elementy matematyki finansowej
     
  Informatyka
     
  Podstawy prawa
     
  Prawo gospodarcze
     
  Statystyka opisowa
     
  Wnioskowanie statystyczne
     
  Podstawy ekonometrii
     
  Badania operacyjne
     
  Podstawy zarządzania
     
  Podstawy nauki o finansach
     
  Bankowość
     
  Podstawy rachunkowości
     
  Rachunkowość finansowa I
     
  Międznarodowe stosunki gospodarcze

  Przedmioty kierunkowe
     
  Finanse publiczne
     
  Polityka społeczna
     
  Polityka gospodarcza
     
  Historia myśli ekonomicznej
     
  Metody wyceny projektów gospodarczych
     
  Ekonomia matematyczna
     
  Analiza rynku
     
  Prognozowanie i symulacje
     
  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
     
  Seminarium dyplomowe + proseminarium s.1
     
  Systemy biurowe i multimedialne
     
  Techniki komunikacji
     
  Rynek pieniężny i kapitałowy

  Polityka ekologiczna
     
  Gospodarowanie zasobami ludzkimi
     
  Zamówienia publiczne
     
  Wdw II (Integr ekonom. Europy/ Ekonomika ochrony zdrowia)
     
  Wdw: III (Administrowanie środ. / Ekonom. MSP)
     
  WdW IV (Ubezp.społ.-gosp./Oceny oddział.na środ.)
     
  WdW IV (Finanse sam teryt/ Ekonomia środowiska)
     
  Przedmioty specjalizacyjne

  Techniki księgowości i rachunkowości
     
  Rachunkowość finansowa II
     
  Rachunek kosztów
     
  Rachunkowość zarządcza
     
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
     
  Rachunkowość bankowa
     
  Rachunkowość sektora budżetowego
     
  Rachunkowość zakladów ubezpieczeń
     
  Rachunkowość podatkowa
     
  Sprawozdawczość finansowa
     
  Wybrane problemy rachunkowości przedsiębiorstw
     
  Budżetowanie
     
  Rewizja finansowa
     
  Zarządzanie finansami
     
  Ekonomika przedsiębiorstw
     
  Podstawy marketingu
     
  Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
     
  Zarządzanie marketingowe
     Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |