Studia Podyplomowe - Controlling - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiF-Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Controlling - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Założenia studiów: Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy doskonalącej proces zarządzania finansami firmy i kształtowanie umiejętności jej wykorzystania w pracy kierowniczej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz egzaminu końcowego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Do udziału w studiach podyplomowych zapraszamy absolwentów studiów wyższych ze stopniem magistra,inżyniera oraz licencjata. Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze, także pracowników służb finansowych, przygotowujących projekty decyzji menedżerskich.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Controlling

  Nazwa przedmiotu     Liczba godzin


  1.     Controlling jako metoda zarządzania firmą 32h

      * Podstawy zarządzania firmą
      * Techniki organizowania działalności firmy (zarządzanie projektami, benchmarking,                            outsourcing, lean menegment)
      * Cele, zadania, zakres controllingu firmy
      * Baza informacyjna controllingu (sprawozdawczość finansowa)
      * Korzyści, bariery controllingu w zarządzaniu firmą

    
  2.     Controlling operacyjny - istota, zadania 48

      * Budżetowanie - planowanie finansowe
      * Rachunek kosztów, metody kalkulacji kosztów
      * Wykorzystanie relacji: koszt-produkcja-zysk (CVP) w procesie decyzyjnym w firmie
      * Analiza progu rentowności
      * Wykorzystanie controllingu operacyjnego w rachunkowości zarządczej

   
  3.     Controlling strategiczny - istota, zadania 32

      * Zadania, formy controllingu strategicznego (procedura budowania strategii firmy)
      * Strategiczna karta wyników (wg R.Kaplana, D.Nortona)
      * Systemy wczesnego ostrzegania w działalności firmy
      * Controlling jako instrument wzrostu wartości firmy

     
  4.     Obszary zastosowań controllingu w zarządzaniu firmą 32

      * Controlling marketingowy (zadania, charakterystyka marketingu mix, strategie marketingowe,        innowacje marketingowe)
      * Controlling personalny (istota i znaczenie controllingu personalnego w zarządzaniu zasobami        ludzkimi w organizacji firmy, narzędzia controllingu personalnego w budowaniu kapitału                ludzkiego firmy)
      * Controlling inwestycyjny (zakres i organizacja controllingu inwestycyjnego, rachunek                        efektywności projektu inwestycyjnego, ryzyko inwestycyjne)
      * Controlling finansowy (istota, zakres controllingu finansowego, sprawozdania pro forma,                mierniki oceny finansowej firmy)

     
  5.     Wykorzystanie narzędzi informatycznych w controllingu 16
          (studia przypadków w pracowni komputerowej)    
  Razem godzin dydaktycznych     160

Inne informacje związane z Controlling Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |