Analiza Finansowa Przedsiębiorstw - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prospero Business Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analiza Finansowa Przedsiębiorstw - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest sporządzenie macierzy wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Osoby pracujące na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z finansami, a także menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania chcący poznać metody analizy finansowej i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestnika:
  • Nabyta wiedza:
   • Poznanie lub uporządkowanie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
   • Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych
   • Narzędzia analityczne wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
   • Umiejętność zastosowania technik diagnozowania sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności oraz sprawności działania przedsiębiorstwa
  • Nabyte umiejętności:
   • Interpretacja informacji zawartej w bilansie
   • Interpretacja informacji zawartej w rachunku zysków i strat
   • Interpretacja informacji zawartej w rachunku przepływów pieniężnych
   • Interpretacja informacji zawartej w informacji dodatkowej
   • Dobór właściwych wskaźników do oceny różnych sfer działalności przedsiębiorstwa
   • Umiejętność skonstruowania poszczególnych wskaźników finansowych
   • Konstrukcja macierzy wskaźników w celu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  Program:
  1. Elementy sprawozdania finansowego - pojemność analityczna, czytanie i interpretacja
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Zestawienie zmian w kapitale własnym
   • Informacja dodatkowa i noty objaśniające
   • Sprawozdanie z działalności
   • Opinia i raport biegłego rewidenta
  2. Wprowadzenie do analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • Istota analizy finansowej i jej możliwości efektywnej oceny przedsiębiorstwa
   • Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • Analiza wskaźnikowa - charakterystyka
  3. Analiza wskaźnikowa
   • Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności
   • Analiza kosztów
   • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej
   • Analiza gospodarowania majątkiem obrotowym
   • Analiza sytuacji kapitałowej
   • Analiza płynności finansowej
   • Analiza zadłużenia
   • Metody dyskryminacyjne
  4. Przykład analizy finansowej wybranego przedsiębiorstwa
  Metodologia
  Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

  Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
  • Wykład - wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
  • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty - praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
   • Przykład do rozwiązania po zrealizowaniu każdego bloku szkoleniowego
   • Budowa macierzy wskaźników w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa

Inne informacje związane z analiza finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |