Studia II Stopnia - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  "Program studiów II stopnia dla specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw jest bardzo atrakcyjny pod względem treści merytorycznych. Absolwent nabywa specjalistyczną najnowszą wiedzę z dyscyplin szczególnie użytecznych w zarządzaniu finansowym jednostkami biznesowymi, jak międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, planowanie finansowe, controlling i wiele innych praktycznych zagadnień". prof. nadzw. dr hab. Halina Buk, Kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich): * Finanse i Bankowość * Finanse i Rachunkowość * Zarządzanie i Marketing * Ekonomia * Informatyka i Ekonometria * Administracja * Stosunki Międzynarodowe * Transport * Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Finanse i Rachunkowość
  Specjalnośc: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw

  Program studiów II stopnia obejmuje następującą grupę przedmiotów podstawowych:

      * Polityka pieniężna
      * Rachunkowość zarządcza
      * Portfel inwestycyjny
      * Filozofia
      * Metodologia badań naukowych
      * Międzynarodowe stosunki finansowe
      * Podstawy integracji europejskiej
      * Strategie finansowe – gry decyzyjne
      * Wnioskowanie statystyczne w finansach
      * Geografia ekonomiczna
      * Bhp

  oraz przedmiotów kierunkowych:

      * Prawo finansowe
      * Rachunek kosztów
      * Standardy sprawozdawczości finansowej
      * Zarządzanie instytucjami kredytowymi
      * Etyka zawodowa


  Czego mozna się nauczyć?
  Absolwenci tej specjalności mają możliwość rozwoju swojej kariery na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami. W trakcie
  studiów zgłębiają swoją wiedzę m.in. z przedmiotów specjalnościowych, takich jak:

      * Międzynarodowe standardy rachunkowości
      * Controlling
      * Biznesplan w strategii przedsiębiorstwa
      * Rachunek przepływów pieniężnych
      * Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa
      * Konsolidacje sprawozdań finansowych.

  Specjalność umożliwia studentom poznanie nowoczesnych i praktycznych narzędzi rachunkowości i finansów zapewniających osiągnięcie przez przedsiębiorstwa celów strategicznych i bieżących. Studia w ramach tej specjalności wykształcą i rozwiną umiejętności zawodowe w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów, zarządzania kosztami, oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, budowania planów biznesowych. Zakres tematyczny specjalności wyposaża absolwentów w wiedzę umożliwiającą większą kreatywność w postępowaniu i podejmowaniu decyzji nie tylko finansowych, ale i rozwojowych.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą i finansami praktycznie w każdego rodzaju firmie jako:

      * menedżerowie, którzy kierować będą polityką finansową przedsiębiorstwa, kontrolować                struktury księgowo-finansowe,
         zarządzać kapitałem, decydować o kierunkach ekspansji inwestycyjnej
      * główni księgowi, którzy nadzorować będą pracę księgowości, czuwać nad kwalifikacją i                    wielkością wpływów i wydatków pieniężnych, odpowiadać za sporządzenie rachunku zysków i        strat, bilansu firmy, nadzorować sporządzanie innych sprawozdań z działalności finansowej            firmy
      * analitycy finansowi, którzy będą badać na podstawie sprawozdań finansowych sytuację                ekonomiczną czy możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finansowania inwestycji
      * księgowi w jednostkach biznesowych, administracji państwowej i samorządowej, w biurach            rachunkowych.

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |