Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Dąbrowa Górnicza > Rachunkowość - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

Rachunkowość - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość - Dzienne - Dąbrowa Górnicza - Śląskie

  • Cele
    Celem kształcenia na kierunku EKONOMIA jest przekazanie studentom wiadomości z zakresu nauk dotyczących zasad gospodarowania, oceny zjawisk mikro- i makroekonomicznych, prawa własności, a także dotyczących tworzenia zbiorów informacji niezbędnych do oceny i kontroli działalności gospodarczej instytucji i przedsiębiorstw, jak również podejmowania decyzji bieżących i perspektywicznych. Absolwenci kierunku ekonomia są wysoko kwalifikowanymi specjalistami posiadającymi: * podstawy najnowszej wiedzy mikro- i makroekonomicznej oraz z zakresu nauk społecznych i ścisłych (matematyki, statystyki, informatyki), * umiejętności diagnozy, analizy i interpretowania zjawisk ekonomicznych, w tym rynkowych, finansowych, organizacyjnych, podatkowo-prawnych, a także przygotowanie do podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych w każdych warunkach, * przygotowanie i umiejętności do dalszego kształcenia się (na studiach magisterskich i na profesjonalnych studiach podyplomowych), a także do prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych.
  • Szczegółowe informacje
    bsolwenci specjalności Rachunkowość są przygotowani do prowadzenia polityki podatkowo-finansowej, przeprowadzania analiz sytuacji majątkowo-finansowej w podmiotach gospodarczych, kalkulacji kosztów i wyników finansowych, ewidencji i rozliczania operacji gospodarczych, rachunkowości finansowej i zarządczej, jak również podejmowania samodzielnych działań finansowych w sposób sprzyjający podnoszeniu efektywności poszczególnych decyzji menedżerskich. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji dotyczących optymalnej alokacji kapitałów, inwestowania rzeczowego i na rynku papierów wartościowych. Do przedmiotów specjalizacyjnych na specjalności finanse i inwestycje można zaliczyć m.in. "Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania", "Analiza ekonomiczno-finansowa" czy też "Funkcjonowanie giełdy". Natomiast wśród przedmiotów specjalizacyjnych na specjalności rachunkowość można wyróżnić np. "Rachunkowość w zakresie aktywów rzeczowych", "Rachunek kosztów" oraz "Rachunkowość w małej firmie".

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |