Studia I Stopnia - Rachunkowośc i Finanse Przedsiębiorstw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rachunkowośc i Finanse Przedsiębiorstw - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  "Program studiów dla specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw jest bardzo atrakcyjny pod względem treści merytorycznych. Absolwent nabywa najnowszą specjalistyczną wiedzę z dyscyplin szczególnie użytecznych w zarządzaniu finansowym jednostkami biznesowymi, takich jak międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość grup kapitałowych, planowanie finansowe, controlling i wiele innych praktycznych". prof. nadzw. dr hab. Halina Buk, Kierownik Katedry Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Rachunkowośc i Finanse Przedsiębiorstw

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów • mikroekonomii • makroekonomii • rachunkowości • prawa • matematyki • statystyki • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • bankowości • rynków finansowych • finansów publicznych • finansów przedsiębiorstwa • rachunkowości finansowej • analizy finansowej • matematyki finansowej • ubezpieczeń • elementów zarządzania i marketingu finansów międzynarodowych

  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?

  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Systemy informatyczne w rachunkowości
      * Sprawozdawczość finansowa
      * Rachunkowość bankowa
      * Rachunkowość podatkowa
      * Prywatyzacja, fuzje i przejęcia, metody wyceny przedsiębiorstw
      * Rewizja finansowa
      * Organizacja i prawne regulacje rachunkowości
      * Współczesne koncepcje rachunku kosztów.

  Absolwenci specjalności wiedzą, jak analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, jak efektywnie zarządzać
  zasobami przedsiębiorstwa, prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe jednostki i grupy kapitałowej. Wiedzą także, jak dokonywać rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi, potrafią czytać bilans księgowy i analizować symptomy zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności mogą ubiegać się o pracę praktycznie w każdego rodzaju firmie
  jako:

      * główni księgowi, nadzorując pracę księgowości
      * dyrektorzy finansowi
      * analitycy finansowi, badając możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finansowania                    inwestycji
      * doradcy inwestycyjni, którzy (po zdaniu dodatkowych egzaminów państwowych) będą                    wyszukiwać najkorzystniejsze warunki
        lokowania wolnych środków finansowych
      * biegli rewidenci księgowi, którzy przeprowadzać będą niezależne badania sprawozdań                    finansowych, opracowywać dokumentację tych badań.

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |