Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość - Zaoczne - Gliwice - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej problematyki finansów publicznych i prywatnych. Absolwenci tej specjalności powinni zdobyć umiejętności praktyczne, menedżerskie w zakresie zarządzania finansami własnymi i obcymi. Powinni wiedzieć jakie decyzje podejmować, by skutecznie prowadzić strategie finansowania podmiotów gospodarczych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem studiów licencjackich może zostać absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po trzech latach nauki w GWSP absolwent uczelni otrzymuje tytuł licencjata.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Finanse i Rachunkowość

  Program studiów licencjackich realizowany jest w ciągu 3 lat (6 semestrów) i obejmuje 2205 godzin w przypadku studiów dziennych oraz 1815 godzin w przypadku studiów zaocznych. Po ukończeniu studiów zawodowych absolwenci będą mogli kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku Ekonomia. Uczelnia w perspektywie kilkuletniej będzie starała się o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia magistra. Do tego czasu absolwenci będą mogli podejmować studia uzupełniające na innych uczelniach, z którymi w ciągu pierwszego roku funkcjonowania wynegocjowane zostaną odpowiednie porozumienia.
  Ramowy program studiów

  Nazwa przedmiotu

      * Język angielski
      * Wychowanie fizyczne
      * Filozofia i podstawy prakseologii
      * Socjologia i psychologia organizacji
      * Komunikacja społeczna
      * Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Matematyka
      * Statystyka
      * Ekonometria
      * Podstawy informatyki
      * Podstawy zarządzania
      * Podstawy prawa
      * Prawo gospodarcze
      * Finanse i bankowość
      * Rachunkowość
      * Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      * Polityka społeczna
      * Metody wyceny projektów gospodarczych
      * Polityka gospodarcza
      * Historia myśli ekonomicznej
      * Ekonomia matematyczna
      * Prognozowanie i symulacje
      * Finanse publiczne
      * Podstawy marketingu
      * Zarządzanie strategiczne
      * Badania rynkowe
      * Rynki kapitałowe
      * Systemy informatyczne w zarządzaniu
      * Analiza ekonomiczno-finansowa
      * Prawo finansowe
      * Rachunkowość finansowa
      * Zarządzanie w instytucjach publicznych
      * Marketing instytucji finansowych
      * Metody i techniki negocjacji
      * Rachunkowość bankowa
      * Rachunek kosztów
      * Sprawozdawczość finansowa
      * Prawo bankowe
      * Finanse samorządu terytorialnego
      * Rachunkowość zarządcza
      * Rachunkowość małych i średnich podmiotów gospodarczych
      * Techniki tworzenia budżetu
      * Analiza zdolności kredytowej
      * Bankowość komercyjna
      * Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |