Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Zaoczne - Łomża - Podlaskie

 • Cele
  Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z informacjami ogólnymi dotyczącymi nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, z zasadami wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek studiów podyplomowych jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp.
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  Program studiów
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

      *  podstaw mechaniki,
      *  podstaw materiałoznawstwa,
      *  roli i zadań organów kontrolnych w zakresie bhp,
      *  regulacji prawnych w zakresie bhp;
      *  systemów zarządzania bhp,
      *  ochrony przeciwpożarowej,
      *  wymagań co do budynków i pomieszczeń pracy,
      *  oceny ryzyka zawodowego,
      *  prac szczególnie niebezpiecznych.

   

  Sylwetka absolwenta
  Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 109,pozycja. 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN-I-9SW).

   

  Czas trwania studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują łącznie 306 godzin dydaktycznych, podzielonych na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminarium. Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych sesji raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki i soboty.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |