Studia I Stopnia (inżynierskie) - Towaroznawstwo i Przetwórstwo Towarów Rolnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Towaroznawstwo i Przetwórstwo Towarów Rolnych - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcji oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Student poznaje słownictwo specjalistyczne z zakresu rolnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) może pracować w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach obrotu towarowego, w działach marketingu, firmach gospodarki żywnościowej, firmach agroturystycznych i hotelarskich oraz w administracji państwowej i organizacjach społecznych. Studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego wypłacanego z budżetu MENiS. Plan studiów stacjonarnych przewiduje 2805 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń (studia zaoczne - 2244 godzin).
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  kierunek: Rolnictwo

  Przedmioty Kształcenia Ogólnego (1-7 semestr)

  1     Język obcy                                      
  2     Socjologia                                                   
  3     Ekonomia                                          
  4     Informatyka                                        
  5     Wychowanie fizyczne                          
  6     Psychologia                                              
  7     Chemia                                            
  8     Agrofizyka                                                     
  9     Botanika                                                   
  10     Statystyka
           matematyczna                                   
  11     Agrometeorologia                               
  12     Fizjologia roślin z elementami biochemii                         
  13     Genetyka                                            
  14     Mikrobiologia                            
  15     Gleboznawstwo                              
  16     Ekologia z ochroną środowiska                       
  17     Hodowla roślin i nasiennictwo                              
  18     Chemia rolna                                 
  19     Ogólna uprawa roślin                            
  20     Szczegółowa uprawa roślin                                 
  21     Łąkarstwo                              
  22     Fizjologia i żywienie zwierząt                             
  23     Chów zwierząt                             
  24     Technika rolnicza                                 
  25     Ekonomika i organizacja rolnictwa                               
  26     Podstawy przetwórstwa owoców i warzyw                                
  27     Ochrona roślin                              
  28     Sadownictwo                                
  29     Warzywnictwo                               

       
  specjalność: Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców rolnych  (4-7 semestr)

  30     Towaroznawstwo surowców roślinnych                                  
  31     Towaroznawstwo owoców i warzyw                                 
  32     Towaroznawstwo surowców zwierzęcych                                  
  33     Technika i technologia przetwórstwa surowców roślinnych                                 
  34     Technika i technologia przetwórstwa owoców i warzyw
  35     Technika i technologia przetwórstwa surowców zwierzęcych
  36     Podstawy inżynierii środowiska                                  
  37     Techniki komputerowe                             
  38     Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich                                 
  39     Logistyka                               
  40     Zarządzanie jakością                                  
  41     Projektowanie i wdrażanie systemów jakości                                 
  42     Podstawy agrobiznesu                             
  43     Marketing surowców i żywności przetworzonej                             
  44     Ergonomia i ochrona pracy                             
  45     Techniki negocjacji                                 
  46     Seminarium zawodowe

Inne informacje związane z rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |