Rolnictwo Ekologiczne i Projektowanie Terenów ZIelonych - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rolnictwo Ekologiczne i Projektowanie Terenów ZIelonych - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż rolnictwo*. Stanowią one propozycję uzupełnienia wiedzy i uzyskania uprawnień rolniczych. Studia kierowane są w szczególności do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z rolnictwem takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne i inne oraz do osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego, umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym. Studia przygotowują także do organizacji rolnictwa ekologicznego oraz projektowania ogrodów, terenów zielonych i parków krajobrazowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i projektowania terenów zielonych.

  Rekrutacja na studia
  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Zapisy na semestr zimowy trwają do 31 sierpnia 2010 roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zaliczenie studiów
  Słuchacze są zobowiązani do uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i przedłożenia pracy pisemnej.

  Tematyka zajęć
  - gleboznawstwo i uprawa roli, 
  - technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
  - podstawy ekonomiki i rachunkowości, 
  - podstawy prawa gospodarczego i rolnego, 
  - ochrona roślin, 
  - ochrona środowiska, 
  - agroekologia, 
  - kształtowanie i ochrona krajobrazu, 
  - projektowanie ogrodów i terenów zielonych, 
  - procesy restrukturyzacji i modernizacji w rolnictwie i inne.

  Czas trwania: 2 semestry
  Ilość godzin: 246 godzin wykładów oraz ćwiczeń
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Liczba miejsc: 30
  Koordynator: dr Alicja Baranowska

Inne informacje związane z rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |