Home > Studia I Stopnia > Technologia Żywności > Dzienne > Olsztyn > Bioinżynieria Produkcji Żywności - Studia Inżynierskie - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Bioinżynieria Produkcji Żywności - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bioinżynieria Produkcji Żywności - Studia Inżynierskie - Dzienne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Na makrokierunku ”Bioinżynieria produkcji żywności” studia realizowane są jako studia stacjonarne pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera). Umożliwiają one dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunku zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra).  Absolwentom studiów magisterskich Wydział Bioinżynierii Zwierząt oferuje kształcenie w ramach 8-semestralnych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie ”Zootechnika”.

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA MAKROKIERUNKU
  "BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
  "
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie  organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania  rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.
  Absolwent zna język obcy w zakresie korzystania z literatury fachowej w obrębie makrokierunku. Wykazuje umiejętność  posługiwania się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych,  sterowania procesami technologicznymi i analitycznymi   oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
   Absolwent  jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym,  gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych,  kontroli  jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Inne informacje związane z Technologia Żywności

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |