Idź do home > Szkoły - Polska > Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany 1 września 1999 roku (Dz. U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Na uniwersytecie pracuje ponad 3300 osób, w tym ok. 2000 nauczycieli akademickich, z których 214 posiada tytuły profesora, a kolejnych 279 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się 33 tys. studentów, ok. 500 doktorantów i ok. 5 tys. osób na studiach podyplomowych.

Naszym studentom oferujemy możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia m.in. w naukach: humanistycznych, pedagogicznych, teologicznych, artystycznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, ekonomicznych i matematycznych, a od roku akademickiego 2008/2009 także na kierunku lekarskim.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu proponuje kandydatom 53 kierunki kształcenia (w tym 3 makrokierunki), studia doktoranckie w 15 dyscyplinach naukowych oraz 130 form studiów podyplomowych.
W roku 2010 uczelnię skończyło około 7 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i około 3 tys. studiów niestacjonarnych.

Uczelnia podlega ocenom programów i jakości kształcenia dokonywanym przez Państwową Komisję Akredytacyjną, branżowe i środowiskowe komisje akredytacyjne. Komisja Europejska Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej uznała, że nasz Wydział Medycyny Weterynaryjnej spełnia standardy europejskie kształcenia. W Europie jest 120 wydziałów weterynaryjnych. Pozytywną ocenę komisji otrzymało zaledwie 38, wśród nich studia weterynaryjne UWM.

Uniwersytet jest uczelnią autonomiczną. Z jego szesnastu wydziałów, 11 ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 12 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora nadawany jest przez 15 wydziałów w 21 dyscyplinach.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził kategoryzację jednostek naukowych.

Do I kategorii w ocenie parametrycznej Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady nauki należą wydziały: Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Bioinżynierii Zwierząt, Humanistyczny i Teologii.
Kategorię II uzyskały wydziały: Biologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki i Informatyki, Nauk Społecznych oraz Nauk Medycznych.
Do III kategorii zakwalifikowano wydziały: Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji.
Wydziałowi Nauk Technicznych przyznano czwartą kategorię.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych. Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna piłki siatkowej mężczyzn AZS UWM Olsztyn (wcześniej Mlekpol AZS Olsztyn) - to wielokrotni mistrzowie, wicemistrzowie i brązowi medaliści polskiej ekstraklasy. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale) w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w Kortowie - dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus uniwersytecki zarządzany przez Fundację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „ŻAK" ) zaliczany jest do najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził kategoryzację jednostek naukowych.

Do I kategorii w ocenie parametrycznej Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady nauki należą wydziały: Nauki o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Bioinżynierii Zwierząt, Humanistyczny i Teologii.
Kategorię II uzyskały wydziały: Biologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Matematyki i Informatyki, Nauk Społecznych oraz Nauk Medycznych.
Do III kategorii zakwalifikowano wydziały: Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji.

Wydziałowi Nauk Technicznych przyznano czwartą kategorię.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie tylko doskonale rozwinięta nauka, to również prężny ośrodek kulturotwórczy i sportowy. W uczelni działa kilkanaście agend kulturalnych. Najbardziej znane to: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", Teatr Studencki "CEZAR", Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena", Studencka Agencja Fotograficzna "Jamnik" itp. Godne odnotowania są sukcesy studentów-sportowców. Drużyna piłki siatkowej mężczyzn AZS UWM Olsztyn (wcześniej Mlekpol AZS Olsztyn) - to wielokrotni mistrzowie, wicemistrzowie i brązowi medaliści polskiej ekstraklasy. Najwyższe pozycje (złote, srebrne i brązowe medale) w kraju zajmują nasi zawodnicy w teakwondo, żeglarstwie, lekkiej atletyce.

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich usytuowana jest w Kortowie - dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Kampus uniwersytecki zarządzany przez Fundację Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „ŻAK" ) zaliczany jest donajpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

Oferta Edukacyjna

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |