Home > Studia II Stopnia > Biotechnologia > Olsztyn > Biotechnologia - Studia II Stopnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Biotechnologia - Studia II Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Biotechnologia - Studia II Stopnia - W ciągu tygodnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Kierunek BIOTECHNOLOGIA studia drugiego stopnia - magisterskie
  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod technologicznych i biologii molekularnej Absolwent specjalności Biotechnologia przemysłowa uzyskuje wiedzę z zakresu mikrobiologii molekularnej, infekcyjnej, środowiskowa, mikologii, a także technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych oraz selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów. Przygotowany jest do pracy w gałęzi przemysłu, wykorzystujących procesy biotechnologiczne w technologii żywności oraz w innych dziedzinach stosujących biopreparaty. Może być zatrudniony w laboratoriach kontrolnych, zakładach związanych z produkcją żywności oraz placówkach naukowo-badawczych.
  Absolwent specjalności Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej uzyskuje wiedzę z zakresu wirusologii i mikologii molekularnej, diagnostyki molekularnej chorób zwierząt, immunologii klinicznej i molekularnej, genetyki i epidemiologii molekularnej, diagnostyki zagrożeń biologicznych żywności oraz biotechnologii leków. Przygotowywany jest do pracy w placówkach, które stosują metody biologii molekularnej w produkcji szczepionek, biopreparatów, przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki preparatów i do serodiagnostyki oraz immunomodulatorów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Może podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych i wdrożeniowych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych.
  Absolwent specjalności Biotechnologii roślin uzyskuje wiedzę z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej współczesnej hodowli roślin, stosowania technik klonowania genów i transformacji roślin, analizy regulacji i ekspresji genów, oczyszczania i identyfikacji białek, kwasów nukleinowych i metabolomitów oraz stosowania różnorodnych technik mikroskopowych. Przygotowany jest do pracy w placówkach naukowo-badawczych, wdrożeniowych stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, firmach biotechnologicznych.
  Absolwent specjalności Biotechnologia zwierząt uzyskuje wiedzę i przygotowanie do szeroko podjętej diagnostyki molekularnej, opartej na identyfikacji genów i produktów tych genów. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych w warunkach in vivo oraz in vitro. Potrafi identyfikować organizmy, wykazujące cechy fizjologiczne(produkcyjne i reprodukcyjne) oraz mutacje genetyczne, powodujące zmiany chorobowe. Przygotowany jest do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
  Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczna w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony i odnowy środowiska, w tym rozwijania technologii sprzyjających równoważnemu korzystaniu z zasobów środowiska. Umie projektować bioprocesy do eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz remediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia diagnostyki środowiskowej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Zna podstawowe techniki rekombinacji genetycznej drobnoustrojów. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiskowej, jak również do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

Inne informacje związane z Biotechnologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |