Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Olecko > Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Mazurska w Olecku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Absolwent studiów inżynierskich ochrony środowiska jest przygotowany od strony teorii i praktyki do podjęcia pracy w różnych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, w laboratoriach środowiskowych, administracji rządowej i samorządowej wykonującej zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska, nadleśnictwach, stacjach monitoringu, oczyszczalniach ścieków, stacjach segregacji odpadów i innych placówkach wymagających od kandydatów wyższego wykształcenia o profilu ochrona środowiska. Może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na kierunku ochrona środowiska bądź innym. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego przygotowania pedagogicznego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złożenie dokumentów; * oryginał świadectwa dojrzałości * kwestionariusz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów * trzy zdjęcia podpisane na odwrocie * kserokopia dowodu osobistego (1,2,3 strony) * zaadresowanej koperty ze znaczkiem
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Ochrona Środowiska,  inżynierskie 3,5 roczne, niestacjonarne (zaoczne) od roku akademickiego 2007/08 prowadzone są w dwóch atrakcyjnych specjalnościach wybieranych po pierwszym roku studiów:
            o

              ochrona środowiska leśnego
            o

              bezpieczeństwo ekologiczne   
         

  W czasie studiów realizowane są przedmioty ze standardu kształcenia na kierunku ochrona środowiska z następujących bloków:

      * przedmioty kształcenia ogólnego:
         języki obce, psychologia, filozofia przyrody, BHP
      * przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, informatyka, biologia                    ogólna, mikrobiologia

      * przedmioty kierunkowe: ekologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia, technologie stosowane w ochronie środowiska, prawodawstwo i ekonomia w ochronie środowiska, toksykologia, monitoring środowiska, ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, ocena oddziaływania na środowisko

      * przedmioty specjalnościowe,
  np. gospodarka leśna, ochrona atmosfery, rekultywacja terenów zdegradowanych, planowanie przestrzenne, rolnictwo ekologiczne, ochrona klimatu akustycznego, flora jezior, ratownictwo chemiczne, zanieczyszczenia żywności, zagrożenia mikrobiologiczne, metale ciężkie w środowisku i inne

   Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie:

      *

        gospodarki leśnej
      *

        ekologii i bezpieczeństwa ekologicznego
      *

        edukacji środowiskowej
      *

        zastosowań technologii w ochronie środowiska
      *

        chemii środowiska
      *

        biologii środowiska i ekoturystyki
      *

        waloryzacji przyrodniczej środowiska
      *

        zagadnieniach prawnych i ekonomicznych w ochronie środowiska  

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |