Home > Szkoły - Polska > Wszechnica Mazurska w Olecku

Informacje

Wszechnica Mazurska w Olecku została utworzona na podstawie wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej zezwolenia nr DNS-3-TBM-9/22 z dnia 29 maja 1992.
Pomysłodawcą i twórcą uczelni jest dr Józef Krajewski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Pamiętne daty:

21.05.1992
   

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku

29.05.1992
   

Inauguracja roku akademickiego dla Wydziału Pedagogicznego

29.05.1994
   

Ustalenie Święta Uczelni

02.12.1994
   

MEN wydaje zezwolenie na utworzenie nowego kierunku: zarządzanie i marketing.

07.04.1997
   

MEN wydaje decyzję o zmianie nazwy uczelni na Wszechnica Mazurska w Olecku.

07.04.1997
   

MEN ustala termin ważności zezwolenia na prowadzenie uczelni na 25 lat tj. do 29 maja 2017 roku.

12.07.1997
   

Uroczystość 5-lecia uczelni. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek dydaktyczny.

03.07.1997
   

Powołanie kierunku ochrona środowiska.

30.09.1997
   

Powołanie kierunku filologia.

18.04.1998
   

Przekazanie do użytku budynku dydaktycznego i biblioteki.

20.06.1998
   

Powołanie kierunku administracja.

01.09.1999
   

Oddanie do użytku nowych sal dydaktycznych i laboratoriów.

10-11.05.2000
   

Ogólnopolska konferencja naukowa "Pedagogika społeczna. Tradycja - Teraźniejszość - nowe wyzwania".

18.01.2001
   

Prezydent RP odznacza dr J. Krajewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

01.05.2001
   

Połączenie Wydziału Administracji oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wydział Prawno - Ekonomiczny.

29.09.2001
   

Uroczystość 10-lecia Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

18.10.2001
   

Minister Edukacji Narodowej podpisał decyzję zezwalającą na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku - ochrona środowiska WM

17.05.2002
   

Uczelni gościła Przewodniczącego Komisji Europejskiej w Sejmie RP  premiera Józefa Oleksego, który uczestniczył w konferencji Międzyuczelnianego Centrum Współpracy Wszechnicy Mazurskiej oraz spotkał się ze studentami Wszechnicy, gdzie wygłosił wykład na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej.

21.12.2002
   

Odbyło się II Forum Europejskie - Konsorcjum Wszechnicy Mazurskiej. Gościem spotkania był Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz.

02.05.2003
   

Wszechnica Mazurska gościła Prezydenta Lecha Wałęsę, który wygłosił wykład nt.: Polski w UE

12.06.2003
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku filologii.

25.03.2004
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika.

26.09.2004
   

Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego.

14.10.2004
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing.

05.03.2005
   

Minister Środowiska – Jerzy Swatoń, podczas wizyty we Wszechnicy Mazurskiej wygłosił dla studentów wykład okolicznościowy.

10.03.2005
   

Nadanie Wszechnicy Mazurskiej Karty Uczelni ERASMUS – Program Sokrates Erasmus daje uczelni możliwość wymiany międzynarodowej kadry oraz studentów pomiędzy szkołami wyższymi posiadającymi Kartę Uczelni Erasmusa.

17-19 maja 2005
   

Międzynarodowe sympozjum naukowe nt. „Zanieczyszczenia środowiska azotem”.

19.05.2005
   

Pozwolenie MENiS na uruchomienie nowego kierunku: wychowanie fizyczne.

16.06.2005
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku administracja.

05.01.2006
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska

18-22.04.2006
   

Wizyta Rektora Wszechnicy Mazurskiej  prof. dr Józefa Krajewskiego w Holy Family University of Philadelphia. Podpisanie Memorandum of Understanding – prestiżowej umowy miedzy WM a Holy Family University of Philadelphia dotyczącej międzynarodowego i międzyuczelnianego kształcenia pielęgniarek.

24.04.2006
   

MENiS wydaje decyzję uprawniającą WM do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

20.10.2006
   

We Wszechnicy Mazurskiem odbyło się I Forum Europejskie nt.: Transwer Wiedzy i Umiejętności.

21.10.2006
   

Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego. Wizyta Siostry Francescy Onley, CSFN, PhD, President Holy Family University, oraz Vice Ambasadora USA w Polssce – Kennetha Maclean Hillasa – Zastępcy Szefa Misji.

19.12.2006
   

Pozytywna ocena kontroli NIK w sprawie stypendiów ministerialnych.

28.02.2007
   

Rektor WM dr Józef Krajewski był honorowym gościem Ambasadora Stanów Zjednoczonych - Victora Ashe.

8-9.09.2007r.
   

We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się I Festiwal Nauki i Sztuki.

06.10.2007
   

Wszechnica Mazurska w Olecku gościła Pana Aleksandra Szczygło – Ministra Obrony Narodowej RP

15.05.2008
   

Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Filologia.

14.05.2008
   

Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Romualda Kamińskiego.

29.05-01.06.2008
   

Wszechnica Mazurska gościła międzynarodową delegację w składzie: Siostra Janice Fulmer z Rzymu, Siostra Bożena Flak z polski, Siostra Michaelle Collins z Chicago, Siostra Francesca Onley – President Holy Family University of Philadelphia

5-7. 09.2008
   

We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbył się II Festiwal Nauki i Sztuki.

05.09.2008
   

Uczelnia miała zaszczyt gościć ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, który wygłosił kazanie – wykład inauguracyjny pt.: „Szukam śladów mądrości i dobra”

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X