Home > Studia II Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Olecko > Studia II Stopnia - Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w warunkach zrównoważonego rozwoju - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Studia II Stopnia - Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w warunkach zrównoważonego rozwoju - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Mazurska w Olecku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w warunkach zrównoważonego rozwoju - Zaoczne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Absolwent jest przygotowany od strony teorii i praktyki do podjęcia pracy w różnych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, w laboratoriach środowiskowych, administracji rządowej i samorządowej wykonującej zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska i innych placówkach wymagających od kandydatów wyższego wykształcenia o profilu ochrona środowiska.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) przyjmowani są po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia: Ochrona Środowiska, Specjalność: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w warunkach zrównoważonego rozwoju

  magisterskie, niestacjonarne (zaoczne) (3 semestralne dla absolwentów kierunku ochrona środowiska lub zbliżonych profilem kształcenia studiów inżynierskich lub 4 semestralne dla absolwentów studiów licencjackich z innych dyscyplin wiedzy.

  W czasie studiów II stopnia realizowane są przedmioty ze standardu kształcenia na kierunku ochrona środowiska z następujących bloków:         biologia i ochrona gleb,
      *

        hydrobiologia i ochrona wód,
      *

        przekształcenia i rewaloryzacja środowiska,
      *

         matematyka i statystyka w naukach o środowisku,
      *

        inżynieria ekologiczna,
      *

        technologia wody,
      *

        architektura i ochrona krajobrazu,
      *

        skażenia żywności,
      *

        bezpieczeństwo ekologiczne,
      *

        walory przyrodnicze regionu i Polski,
      *

        ekorozwój gminy i przedsiębiorstwa – aspekty prawne i ekonomiczne,
      *

        edukacja środowiskowa,
      *

        techniki badawczo pomiarowe,
      *

        bioindykacyjne metody ochrony środowiska,
      *

        biotechnologia w ochronie środowiska,
      *

        bioróżnorodność w przyrodzie i rolnictwie,
      *

        komunikacja społeczna w ochronie środowiska,
      *

        ekoturystyka,
      *

        zarządzanie ekobiznesem,
      *

        ochrona lasów Ziemi,
      *

        wykłady monograficzne i przedmioty fakultatywne stosownie do specjalności. 

  Studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w zakresie: 


      *

        ochrony środowiska leśnego
      *

        ekologii i bezpieczeństwa ekologicznego
      *

        edukacji środowiskowej
      *

        chemii środowiska
      *

        biologii środowiska i ekoturystyki

   
   

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |