Studia Podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego wydział w Elblągu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna - Zaoczne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Cel studiów Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, dającej praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty * Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. * Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. * Fotografie 2 sztuki. * Ksero dowodu osobistego. * Dowód wpłaty wpisowego.
 • Szczegółowe informacje
  Diagnoza i terapia pedagogiczna

  Program Studiów podyplomowych oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu „Terapii pedagogicznej”. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych wprowadza wymóg organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, co wymusza poznanie przez nauczycieli specyficznych form pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia PPP.

  Cel studiów
  Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, dającej praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.

  Ramowy program studiów
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu

  • Diagnoza,
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej,
  • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego,
  • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy,
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i zwykłymi trudnościami w czytaniu i pasaniu,
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi i trudnościami w uczeniu się matematyki,
  • Metodyka zajęć terapeutycznych,
  • Organizacja procesu terapeutycznego,
  • Etyka zawodu.

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje wiedzę na temat istoty zaburzeń rozwoju dziecka, a także możliwości profilaktyki, wspomagania prawidłowego rozwoju oraz diagnozy i terapii zaburzeń. Uzyskuje szeroką wiedzę i praktyczne przygotowanie niezbędne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zespołów wyrównawczych organizowanych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej.

  Czas trwania studiów
  Studia podyplomowe trwają trzy semestry i obejmują łącznie 365 godzin nauki. Rozpoczęcie studiów październik 2008 r.- planowane zakończenie sierpień 2009 roku.

  Kwalifikacje
  Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Inne informacje związane z pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |