Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego wydział w Elblągu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Zaoczne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, dającej praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w różnego typu świetlicach zarówno szkolnych jak i lokalnych. Cel studiów Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej i metodycznej niezbędnej w rożnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej, jak również zainteresowaniem studentów własnym rozwojem i ukierunkowanie dalszego kształcenia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty * Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. * Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. * Fotografie 2 sztuki. * Ksero dowodu osobistego. * Dowód wpłaty wpisowego.
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program studiów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

      * Obszar pedagogiki opiekuńczej
      * Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
      * Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
      * Profilaktyki
      * Socjoterapii i pracy z dziećmi i młodzieżą
      * Ustawodawstwa rodzinnego
      * Komunikacji interpersonalnej
      * Etyki zawodu

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, oraz ustawodawstwa rodzinnego, która pozwoli mu pracować z dziećmi we wszystkich typach placówek opiekuńczo – wychowawczych. Nabywa umiejętności które pozwolą mu być kreatywnym w zawodzie wychowawcy jak również opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki, wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych.

  Czas trwania studiów
  Studia podyplomowe trwają trzy semestry i obejmują łącznie 360 godzin nauki. Rozpoczęcie studiów październik 2008 r, planowane zakończenie sierpień 2009 roku.

  Kwalifikacje
  Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, opiekuna-wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, świetlicach wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, policyjnych izbach dziecka oraz w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |